Vlastenský slovník historický/Brahe

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Brahe
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 41–42.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související: Autor:Tycho Brahe
Heslo ve Wikipedii: Tycho Brahe

Brahe, Tycho de, světoznámý hvězdář, narozen 14. pros. 1547 v Knutstropu (ve švédské krajině Skanii) z rodu šlechtického, pobyv mnohá léta na rozličných universitách německých, kde se pilně astronomií zanášel, vrátil se konečně domů, kdež mu Dánský král Fridrich II. r. 1576 vykázal roční plat a daroval ostrov Hveen, na kterém vystavěl Tycho pověstnou hvězdárnu Uranienburg. Tam sídlil Tycho 21 let, obklopen počtem žákův rok po roce rostoucím, navštěvován od učencův a knížat; tam vykonal nesčíslná pozorování astronomická, tam zanášel se i studiemi astrologickými a alchemickými, tehdáž nezbytnými. Ale po smrti krále Fridricha ztratil přízeň nástupce jeho, který mu zakázal další pozorování hvězdářská, pročež Tycho odešel z vlasti a přijal r. 1599 pozvání císaře Rudolfa II. do Prahy, který mu vykázal skvělý plat. Zde žil nejvíce v kruhu učených přátel, Jesenského, Tadeáše Hájka a jiných, a pozoroval nejprvé v císařských zahradách, nějaký čas v Benátkách nad Jizerou, později v domě Curtiově na Hradčanech, maje za pomocníka Keplera. Ale zemřel již po dvou letech a pochován v chrámě Týnském, kde posud náhrobek jeho se spatřuje. Tycho získal si o astronomii nesmrtelné zásluhy hlavně co geniální pozorovatel, založiv novější umění pozorovatelské. On zhotovil seznam 1000 stálic nevyrovnané do té doby zevrubnosti; k zlepšení tabulí, t. j. k vyvedení theoretických výsledkův ze svých pozorovatelských pokladův, nedospěl pro časnou smrt. Na svou soustavu planetární, dle které planety okolo slunce se pohybují, slunce pak v průvodu planet kolem země, sám přílišné váhy nekladl; byl to dobře míněný pokus o sloučení soustavy Ptolemeovy s Koperníkovou. Tychonova mnoholetá zevrubná pozorování planet byla základem, z něhož vyvedl Kepler své nesmrtelné zákony. Tycho byl i literárně činným, sepsav více latinských spisů z oboru hvězdářství. Pražská universitní knihovna chová rukopisné jeho pojednání Triangulorum planorum et sphaericorum praxis arithmetica a exemplář Koperníkova spisu De revolutionibus orbium coelestium, popsaný nesčíslnými vlastnoručními poznámky Tychonovými.