Vlastenský slovník historický/Božej

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Božej
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 40–41.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Božej Vršovec a bratr jeho Mutina, oba starostové rodu svého, upadše u knížete Českého Břetislava II. v podezření, že ve válce s Poláky drželi s nepřítelem, jsou od něho statků svých zbaveni a ze země vypovězeni, načež oni ku králi Polskému se uchýlili. Po nastoupení však Bořivoje II. na knížecí stolec oba vrátili se do Čech, jsou na milost přijati a dávné jejich úřady jim opět svěřeny, začež oni pak Bořivojovi věrně sloužili. Ale Bořivoj, jsa ducha slabého a lehkověrný, dal se osočováním, od soupeře jeho Svatopluka nastrojeným, zaujíti proti nim nedůvěrou, kterou jim zjevně ukazoval, načež oba bratří přidali se na stranu Svatoplukovu, jemuž pomohli r. 1107 Bořivoje s trůnu sehnati. Tento vzav útočiště své ku králi Polskému vtrhl rok na to do Čech s vojskem polským, když právě kníže Svatopluk válčil s Uhry co spojenec císařův. Proti Bořivojovi sebrali pole župan Vacek a Vršovec Mutina, jsou však od něho poraženi. Tu Vacek, aby vinu se sebe svalil, tajným poslem vzkázal Svatoplukovi do ležení u Prešpurka, že Mutina zradu kul a měl srozumění s nepřítelem. Zároveň pak chytře roztrousil pověst, že kníže z Uher s velikým vojskem se vrací, čímž zastrašeni Poláci ze země ustoupili. Následkem toho rozlítil se Svatopluk velice na celý rod Vršovců, a pospíšiv do Čech na hradě Vratislavi blíž Mýta pobíti dal Mutinu i jiné Vršovce, kteří mu tam s panstvem českým byli vstříc vyšli, i kázal také všecken ostatní jich rod vyhubiti. Tu někteří, vedeni jakýmsi Krásou, rozjeli se kvapem na Libici, kde B. sídlil a právě obědval, když se blížili ku hradu. „To naši z vojny jedou,“ pravil B., když mu oznámen příchod jízdného zástupu, a poručil je vpustiti na hrad. Oni pak všedše obořili se na rodinu nic netušící, nejprv zabili Božepora (Bořitu), syna B-ova, pak tohoto, a vyloupili hrad všechen.