Vlastenský slovník historický/Bedřich

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Bedřich
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 19–20.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Bedřich ze Strážnice

Bedřich ze Strážnice, vůbec nazván kněz B., pověstný vůdce Táborský, shromáždil v únoru 1421 na ostrově řeky Moravy pod Hradištěm ze sedláků „nový tábor“, po jehož rozehnání od vojska Sigmundova t. r. uchýlil se do Čech nejprv k Orebitům a potom k Táborům. Roku 1433 podnikl co hejtman společně s Janem Pardusem válečnou jízdu do Polska a Slovenska, z níž navrátivše se účastnili se pak marného obléhání Plzně. Na to bojoval B. u Lipan, r. 1435 nalezáme jej co velitele v Kolíně, bránícího se udatně proti útokům pana Diviše Bořka z Miletínka. Co přívrženec mírnějších Táborů vedl pak B. jejich jmenem v Brně jednání se Sigmundem o jeho přijetí za krále, po jehož šťastném ukončení obdržel od Sigmunda Kolín s celým panstvím co zboží zápisní. Ale r. 1436 připojil se B. ke straně se Sigmundem nespokojené, a po jeho smrti byl mezi českými posly vypravenými do Krakova podávat korunu Polskému Kazimírovi, i účastnil se potom války proti císaři Albrechtovi. Po smrti tohoto považován jest B. za hlavu strany Táborské, 1447 uznal Jiřího z Poděbrad za náčelníka, ale nemoha se u něho dovolati pomoci proti nepřátelským sousedům svým spojil se s Jindřichem z Hradce (1448) proti němu, než obležen v Kolíně přinucen jest učiniti s Jiřím příměří. Odraziv ještě 1449 nový útok jednoty Poděbradské na Kolín seděl tam pak pokojně, odřeknuv se spolku s panem Jindřichem. Zdá se však, že Jiří z Poděbrad vešel na to brzy mírným spůsobem v držení Kolína, obdržev nejspíše od krále Ladislava právo výplaty toho statku, neboť B. zemřel 22. říj. 1459 na Poděbradském hradě Potenšteině.