Vlastenský slovník historický/Baltenhagen

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Baltenhagen
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 14–15.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Baltenhagen, Hening von, rektor university Pražské r. 1408, národu Saského, pod jehož pečetí vydáno od university chvalné vysvědčení o zajatých v Bononii mistrech českých Stanislavu ze Znojma a Štěpána z Pálče ke sboru kardinálů v Pise shromážděných se žádostí o jich propuštění na svobodu. Ku konci téhož roku, když dle žádosti krále Václava měla se universita vysloviti pro neutrálnost mezi oběma papeži, a jenom mistři národa Českého dle toho se zachovali, netroufal si B. vyřknouti nález dle většiny hlasů ostatních tří národů, královské žádosti odporný, tak že shromáždění rozešlo se bez výslovného uzavření. Roku následujícího, když král rozhodl spor o hlasy čtyr národů na universitě ve prospěch národa Českého, ostatní pak národové nechtíce se podrobiti novému řádu nemožnou učinili volbu rektora i děkanů fakult, svoláno jest z rozkazu králova shromáždění university ke dni 9. kv., ku kterémuž přišel komisař Mikoláš Angustinův (z Lobkovic), jenž především žádal na rektoru B-u, aby mu vydal pečeť a matriku universitní jakožto znaky rektorského úřadu, což když tento učinil, kázal čísti list královský, jímž jmenován rektorem university kanovník Pražský Zdeněk z Labouně a děkanem fakulty artistické Šimon z Tišnova. Tu Němci, zachovavše se dle úmluvy, kterou mezi sebou měli, dne 16. května vystěhovali se z Prahy, mistři, bakaláři a studenti, a s nimi též Hening von B.