Vlastenský slovník historický/Aneška

From Wikizdroje
Jump to navigation Jump to search
Údaje o textu
Titulek: Aneška
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 6–7.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Anežka Přemyslovna (1228)
Související články ve Wikipedii:
Anežka Česká, Anežka Přemyslovna, Anežka Přemyslovna (1305)

Aneška, Anéžka 1) dcera krále Vladislava I.[red 1] a sestra Přemysla Otakara I., abatyše u sv. Jiří v Praze 1224—27, ctěna za blahoslavenou. — 2) A., dcera krále Přemysla Otakara I., narozena 1208, zaslíbena za mládí Jindřichovi, synu císaře Fridricha II., šla později do kláštera, a požívavši veliké vážnosti jak u Římského dvora tak u bratra svého krále Václava I., přičinila se velice o zvelebení řehole minoritův i sester sv. Kláry, pomohla zakládati v Praze špitál křižovníků s červenou hvězdou, a vystavěla kostel a klášter sv. Anežky na Starém městě pro Klarisky, kdež sama po 46 let co abatyše živa byla. Přečkavši slávu i pád Otakara II. zemřela 6. bř. 1282 a ctěna za blahoslavenou. — 3) A., dcera krále Přemysla Otakara II., narozena 1269, provdána za Rudolfa Habsburského, bratra císaře Albrechta I., matka Jana Parricidy Švábského, zemřelá 17. kv. 1296, byla paní ducha neobyčejného, i vodila často bratra svého krále Václava II. radou svou. — 4) A., dcera krále Václava II. z Elišky Polské, narozena 1304, choť Jindřicha knížete Javorského, zemř. 1337 co poslední potomek rodu Přemyslova.

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Častěji uváděn jako Vladislav II.