Vlastenský slovník historický/Albert z Kaménka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Albert z Kaménka
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 944–45.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Mikuláš Albert z Kaménka

Albert (Albrecht) z Kaménka, Mikuláš, rodem Slezan, studoval v Němcích a stal se r. 1571 ve Vitemberce mistrem svob. umění. Co důkladný znatel hebrejštiny dostal se r. 1575 do Evančic za učitele téhož jazyka, a byl napotom bratru Stefanu vítaným pomocníkem u překladu kněh Mojžíšových, při kteréž práci vytrval věrně až ku konci. Roku 1588 uvázal se v řízení Evančické školy, kteréhož r. 1598 na žádost svou zproštěn byl a dán na školu do Fulneka. Ale r. 1609 byl zase ve Vitemberce, odkud se ucházel o místo na Pražské universitě, a také vybídnut jsa od některých pánů i s rodinou do Prahy se přestěhoval. Ale tu bylo marné všecko usilování jeho přátel, opatřiti mu místo profesorské, a nesnáz i bída jeho dosáhly nejvyššího stupně, když při vpádu pasovském byt jeho na Malé Straně byl vyloupen a on tím o všecken svůj statek přišel. Konečně k domluvě defensorů přece přijat byl za člena akademie a vykázán mu byt v koleji národu Českého, též poněkud penězi založen. Když zároveň i syn jeho Jan zaměstnán překládáním pro defensory německých listin, bylo sice z nejhoršího pomoženo, leč řádného platu nový profesor dosavad neměl; jen co prefekt nad školou zemskou (gymnasium provinciale), jimž téhož roku byl jmenován, dostal nějaký jistější příjem. Na rok 1612—13 zvolen byl děkanem fakulty filosofické, a r. 1614 za rektora Bernarda z Žerotína prorektorem. Konečně r. 1617 přijat byl do koleje Karlovy a brzy na to uveden co probošt do koleje Všech svatých, avšak zemřel ještě v prosinci téhož roku. Kromě účastenství v překladu bible Kralické byl A. nápomocen Veleslavínovi při slovníku Silva quadrilnguis, a co prefekt zemské školy vydal 1612 Intimatio paedagogii academici trilinguis trivi. Dcera jeho Kateřina Alžběta proslula klasickou vzdělaností, znajíc mimo češtinu a němčinu důkladně jazyk latinský, řecký a hebrejský. Nebylo učence, který Prahu navštívil, aby se s obdivem s ní nebyl seznámil.