Vlastenský slovník historický/Červenka

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Červenka
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 74–75.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70
Heslo ve Wikipedii: Matěj Červenka
Související články ve Wikipedii:
Václav Vojtěch Červenka z Věžňova

Červenka 1) Oldřich z Ledče, nejvyšší hejtman žoldnéřů českých, kteří roku 1454 přitáhli do Prus řádu německému na pomoc, když však řád jim žold platiti nemohl, přešli r. 1457 do služby krále Polského a vydali mu hrady, v jichž držení byli, začež Č. hojnými statky byl od krále obdařen. R. 1460 octnul se Č. z neznámé příčiny v českém zajetí, z kterého jej král Jiří r. 1462 na přímluvu krále Polského propustil. Č. napotom ještě dále sloužil Polákům, a jmenovitě r. 1463 porazil německé rytíře pod Skampou. Č. zemřel v Polště asi na začátku roku 1465. — 2) Matěj Č., jinak Erythraeus, starší českých bratří, narozen 21. ún. 1521 v Čelakovicích, byl r. 1542 povolán do Štraspurku k Bucerovi, kdež seznámil se s Kalvinem, odkudž Jednota bratrská s tímto v užší poměr vstoupila. Roku 1550 za uvěznění Augustova svěřena Č-kovi spolu s bratrem Černým vrchní správa Jednoty, kterouž vedl až do své smrti, maje sídlo v Přerově, kdež zemřel 12. pros. 1569. Č. sestavil ještě s jiným bratrem českým Sbírku českých přísloví, vytištěnou 1829 v Časopise musejním. Z ostatních jeho spisů jmenujeme Krátkou zprávu o původu bratrském (1561) a Zprávu o cestě do Štraspurka, otištěnou v Gindelyho Quellen 58—71. — 3) Václav Vojtěch Č. z Věznova, narozen v Turnově 1636, vychovanec jesuitů, stal se r. 1668 děkanem v Jičíně, r. 1681 arcijahnem v Plzni, konečně kanovníkem v Litoměřicích, kdež r. 1694 život svůj dokonal. Č. byl přítelem B. Balbina, J. Pešiny a jiných učených mužů, a zabýval se sám studiem domácích dějin. Psal česky a latinsky. Hlavní dílo jeho jest Splendor et gloria domus Waldsteinianae (v Praze 1673); mimo to vydal Annales et acta pietatis Augustissimae et Serenissimae domus Habsburge-Austriacae usque ad annum 1385 (tamt. 1691), kteréž dílo věnoval císaři Leopoldovi I., a jiné menší spisky. Jeho latinský životopis Albrechta z Valdšteina chová v rukopise České museum. Císař udělil mu predikát z Věznova.