Vlastenský slovník historický/Černobýl

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Černobýl
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 73.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Černobýl Mikuláš, jinak Artemisius, narozen 1495 v Žatci, studoval ve Vitemberce, kdež stal se r. 1518 mistrem svobodných umění, byl po svém návratu nejprvé rektorem školy městské, pak písařem městským, později radním a konečně primasem, v kterýchžto úřadech si všeobecnou vážnost získal, tak že i často k vyřizováni zemských věcí byl povoláván. Jmenovitě byl 1526 mezi voliteli krále Ferdinanda I. Obezřelostí a neobyčejnou výmluvností svou několikráte utišil zbouřené mysli spolusousedů svých, zvláště r. 1530 při útoku na Židy, za kterouž výtržnost i Žateckým na králi odpuštěni vymohl. Roku 1547, když Zatec pro účastenství ve zpouře stavovské od Ferdinanda I. přísně trestán byl, vypovězen Č. ze země, leč úmluvou mocných přátel dosáhl odpuštění, dosedl na předešlý svůj úřad a býval i dále účasten sněmů a jednání veřejných. Č. zemřel 14. ún. 1556. Od něho zachován nám spis Zpráva pánům, kterak statek svůj i úředníky své říditi, též také úředník kterak se jedenkaždý při svém úřadě zachovati má, jejž 1587 vydal Daniel Adam z Veleslavína.