Vlastenský slovník historický/Čabelický

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Čabelický
Autor: Jakub Malý
Zdroj: MALÝ, Jakub. Vlastenský slovník historický. Praha : Rohlíček & Sievers, 1877. S. 64–65.
Národní knihovna České republiky
Licence: PD old 70

Čabelický ze Soutic, staročeský rod vládycký, r. 1629 do stavu panského povýšený. Z rodu toho proslul Jan Č. ze Soutic, jeden z mužů, kteří po ukončení válek husitských snažili se opět upevniti žádoucí mír v Čechách. Co přítel pana Hynce Ptáčka z Pirkšteina byl 17. bř. 1440 na sněmě v Čáslavi spolu s tímto za hejtmana kraje Čáslavského vyvolen. Ptáček ustanovil jej před smrtí svou († 1444) poručníkem svých nezletilých děti a správcem rozsáhlých statků. V letech 1444—54 byl Č. nejvyšším mincmistrem. Pomáhav Jiřímu Poděbradskému r. 1448 dobyti Prahy byl mu, když r. 1452 za správce království Českého vyvolen byl, k radě přidán. R. 1454 byl Č. sám pátý členem komise, zřízené aby registrovala a zkoušela zápisy na statky někdy církevní a klášterní, které ve válkách husitských od rozličných osob mocí rozchváceny aneb od císaře Sigmunda v jistých sumách zastaveny byly. Posledně připomíná se Jan Č. r. 1463. Mnoho členů toho rodu účastnilo se stavovského povstání proti Ferdinandovi II., a pozbyvše statků svých vystěhovali se z vlasti. Z těch, kteří císaři věrni zůstali, povýšeni jsou Václav a Vratislav Č-čtí ze Soutic r. 1626 do stavu svobodných pánů. Václav Č., jsa ve vojenské službě císařské, postřelen byl r. 1648 při obležení Prahy od Švédů, následkem čehož zemřel 1. list. téhož roku a jest pochován v kostele Týnském, kde až do naší doby zavěšen byl krunýř jeho nad kazatelnou. R. 1652 také Šebestián Č. ze Soutic, hejtman kraje Vltavského, povýšen jest do stavu svobodných pánů, roku pak 1682 Václav Karel svobodný pán Č. ze Soutic do stavu hraběcího.