Všechny vás volám k vytrvalosti

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Všechny vás volám k vytrvalosti
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 127. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 09. 05. 1939
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Národní souručenství, Adolf Hrubý

Děkuji všem českým lidem bez rozdílu za to, jak pochopili moje volání po semknutí národních sil v Národním souručenství.

Státní president dr. Emil Hácha zaslal vedoucímu Výboru Národního souručenství A. Hrubému k výsledku náborové akce Národního souručenství tento list:

Bratře vedoucí, s radostným uspokojením jsem přijal zprávu, že muži našeho národa v počtu přes 2 miliony uposlechli svolávací výzvy, k níž jsem dal jako nejodpovědnější Čech první podnět, a že přihlásili se do jednotného národního tábora.

Byl jsem si vždy jist tím, že náš národ podslupkou stranických rozdílů touží vřele po jednotě. Stačilo odstranit mechanické překážky a plná jednota národa se jasně projevila. Bez nátlaku, v krátké době a se skrovnými prostředky bylo docíleno úspěchu, který musí potěšit každého upřímného Čecha. Dobrovolně se přihlásili téměř všichni čeští mužové do Národního souručenství. Oceňuji tuto skutečnost, neboť nejde jen o událost rázu formálního, nýbrž o velikou jednotu obsahovou. Národ projevil vůli, podříditi se bezvýhradně jednotnému vedení, a vytkl také hlavní zásadu: všem veřejným pracovníkům byl dán celým národem naprosto jasný příkaz, aby při každém svém počinu měli na mysli celek, jehož zájmům musí ustoupiti jakékoliv dílčí tužby. Jen takové počiny, které budou zaměřeny na zájem národa jako celku, naleznou vnitřní souhlas lidu. Veškeré naše úsilí bude směřovati k tomu, aby v naší zemi byl klid, aby zde bylo s dostatek práce, aby zde vyrůstaly zdravé základy národní spolupráce a aby při tom naše národní svébytnost byla zabezpečena.

Žádám vás o trpělivost. Budete musit na mnohé čekat a musit být nesmírně zdrženliví a ukáznění, abychom zbytečně neplýtvali národní energií. Doba je přiliš vážná a nesmíme ji chtíti prožívati v malichernostech, které zneklidňuji národní spolupráci, ani v přepjatých nadějích, které neposilují, ale zeslabují náš národní organismus.

Připomínaje vám tuto vaši povinnost, děkuji vám všem českým lidem bez rozdílu, ze srdce za všechno, co jste dosud vykonali, jak jste si počínali a jak jste pochopili moje volání po semknutí národních sil v Národním souručenstvi. Děkuji mužům i ženám, mladým i starým. Pro všechny najdeme v našem národním životě uplatnění. Děkuji našemu tisku za jeho podporu našich snah a všem vedoucím za vzorné pochopení svěřených jim úkolů a za práci, kterou pro splnění těchto úkolů vykonali.

Všecky vás volám k vytrvalosti. Mnohými zkouškami ještě projdeme. Vědomí však, že jdeme společně, že všichni věříme ve šťastnou budoucnost své vlasti, nám dá sílu k další práci. Věřím v pomoc Boží na této naší cestě. Buďte si opravdu bratry a neopouštějte se ani v radosti, ani v utrpení. Přeji Národnímu souručenství, aby zůstalo pevným představitelem národa jakožto politického celku.