Věrni v míru i v boji

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Věrni v míru i v boji
Autor: Edvard Beneš
Zdroj: Národní listy, roč. 77, č. 253. str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 15. 09. 1937
Licence: PD old 70
Související: Autor:Tomáš Garrigue Masaryk

Čtk — Praha 14. září (TNO).

President republiky vydal tento armádní rozkaz:

Důstojníci, rotmistři, poddůstojníci a vojíni!

Budovatel a vůdce naší vojenské moci za války světové, první vrchní velitel československé branné moci, první president Československé republiky — President Osvoboditel Tomáš G. Masaryk — zemřel.

Filosof a hlasatel demokracie a humanity a zároveň obránce práva i silou vojenskou, již v nejosudnějších chvílích dějin Evropy a svého národa a státu usilovně budoval a organisoval po skončení své veliké životní dráhy a bohatě vyplněném životě, majícím málo sobě rovných ve světě, odchází.

Byl to veliký voják života.

V nové budovaném československém státě stal se všemi uznaným duchovním a politickým vůdcem, který se pečlivě staral o plné zajištění naší státní bezpečnosti organisováním míru cestou mezinárodní dohody, ale současně pevnou rukou kladl základy dobré a zdatné československé armády, jíž připadá dnes těžký úkol obrany Československé republiky.

President Osvoboditel T. G. Masaryk položil ideově i prakticky první základy pro tradice moderní československé branné moci, počínaje organisováním našich legií a pokračuje soustavným uskutečňováním dnešní naší moderní, opravdu demokratické armády. Z veliké životní prakse přenesl vzácné zkušenosti a veliké myšlenky do našeho armádního života, chápal všechny jeho hybné síly, vytkl správně ono svrchovaně čestné místo, jež armádě v životě národa a státu náleží, rozuměl našemu vojáku a byl mu opravdovým rádcem, vrchním velitelem pro doby dobré a zlé. Byl vzorem železné síly vůle a osobní statečnosti, sebekázně, kritické zdrželivosti a míry ve všech věcech a neúprosným vykonavatelem všech povinností, jež mu život uložil.

V československé armádě bude slavně dále žít památka tohoto velikého příkladu, aby československá branná moc, statečná a pevná, účelně organisovaná, vnitřně jednotná a technicky i duchovně vyspělá, byla vždycky pevnou hrází a záštitou našemu národu, jenž počal slavnou periodu svého nového vývoje Presidentem Osvoboditelem.

Důstojníci, rotmistři, poddůstojnici a vojíni! Zemřel veliký voják T. G. Masaryk. Se ctí neste celým svým životem i prací věrně památku svého prvního velitele a nikdy se jí nezpronevěřte ani v míru, ani v boji!

Praha 14. září 1937.

Dekret presidenta republiky 4061.

Dr. Edvard Beneš v. r.

František Machník v. r.