Výzva státního presidenta dr. Háchy k zahájení české sbírky zimních potřeb pro frontu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Výzva státního presidenta dr. Háchy k zahájení české sbírky zimních potřeb pro frontu
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Lidové noviny, roč. 49, č. 660*, str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 28. 12. 1941
Licence: PD old 70

Českému obyvatelstvu!

Učinil jsem rozhodnutí, aby vláda Protektorátu Čechy a Morava za spolupráce Národního souručenství uspořádala mezi českým obyvatelstvem sbírku zimních potřeb pro frontu. České obyvatelstvo připojí se tímto způsobem k rozsáhlé akci, která jest pro usnadnění zimních úkolů bojující fronty právě prováděna v celé Velkoněmecké říši. Znaje úctu a obdiv, kterého požívá hrdinný německý vojín v nejširších vrstvách českého obyvatelstva, prohlašuji za příkaz české národní povinnosti, aby každý na tuto významnou sbírku přispěl. Očekávám, že každý s vás věnuje nikoli jen lehce postradatelné nebo odložené vlněné, kožišinové a jiné zimni věci, musíte, stejně jako to učinili příslušníci německého národa, spojiti s tím myšlenku obětavosti a odříkání a odevzdati i takové zimní věci, s nimiž byste se jinak těžce loučili, jež však nejsou naprosto nutné k výkonu povolání. To platí zvláště o součástkách oděvu pro zimní sporty, o vlněných i kožišinových předmětech majetnějších vrstev, jakož i podniků, sdružení a ústavů.

Češi, pomněte, že miliony německých vojáků nasazují denně svůj život také za naši vlast. Dlíme-li ve svých teplých jizbách a v bezpečí vlastních domácností a opíráme-li se tudiž při výkonu své práce a při svém denním životě o zabezpečený domácí krb, vděčíme za to neporovnatelné říšské branné moci, která tisíce kilometrů od našeho domova zničujícím způsobem odrazila bolševické nebezpečí. Zatím co my jsme slavili vánoce, stál německý voják jako tvrdá železná stráž na širých sněhových i ledových pláních ruských také za nás.

Jest tedy věcí cti každého českého muže a každé české ženy, aby projevili činem svůj dík hrdinným obráncům Říše a Evropy.

V tomto směru pověřil jsem vládu Protektorátu, aby vydala s urychlením veškeré pokyny pro úspěšné provedení sbírky.

V Praze 27. prosince 1941.

Dr. Emil Hácha

Nacistické okupace českých zemí v letech 1939–45 si vyžádala přes tři sta tisíc obětí. Pocity bezmoci vůči bezprecedentnímu násilí i tvrdá cenzura našly pochopitelně svůj obraz také v publikovaných textech a projevech. Řada novinářů, politiků a jiných veřejných představitelů té doby — z donucení, strachu, naivity, snahy o volbu menšího zla či z kariérismu — zveřejňovala texty a pronášela projevy, v nichž v souladu či v rozporu se svými názory omlouvala či dokonce vychvalovala válečné zločiny a jejich pachatele a prezentovala jimi nastolený režim jako záruku pro nerušený rozvoj českého národa. Články s opačným vyzněním vycházet nesměly. A ani opatrnost či podlézavost někdy neuchránily pisatele od perzekuce.

Jediným smyslem zveřejnění tohoto a dalších podobných textů ve Wikizdrojích je, přiblížit současnému čtenáři, jaké argumenty používala nacistická propaganda vůči poraženému národu a jak se s nimi vyrovnávali oficiální tvůrci veřejného mínění. Wikizdroje obsahují desítky tisíc uměleckých, politických, náboženských, publicistických a jiných textů a uveřejnění žádného z nich — včetně tohoto — neznamená jakoukoli podporu názorů v něm uvedených. Rovněž upozorňujeme, že někteří autoři byli za svou slovní podporu nacistům po válce potrestáni podle Benešových dekretů a že podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je v současnosti trestným činem.