Usnesení senátu k rozpravě a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
info
info
Údaje o textu
Titulek: Usnesení senátu k rozpravě a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky
Autor: Senát Parlamentu České republiky
Platnost: Česká republika
Původní znění: 357. usnesení senátu z 19. schůze, konané dne 3. března 2016 k rozpravě a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky
Zdroj: Wikimedia Commons
Licence: PD CZ
357.
USNESENÍ SENÁTU
z 19. schůze, konané dne 3. března 2016
k rozpravě a návrh usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky

Senát

I. připomíná

a) že prezident republiky není podle ústavního článku 54 odst. 3 z výkonu své funkce odpovědný, avšak jeho činy a výroky jsou ve smyslu mezinárodního práva České republice přičitatelné, přestože ústavně vrcholným orgánem výkonné moci je vláda; prezident republiky by měl být ve svých vyjádřeních natolik zdrženlivý, aby nemohla vzniknout žádná pochybnost ohledně ohrožení spojeneckých závazků České republiky a její ústavně deklarované hodnotové orientace;

b) princip vzájemné loajality ústavních orgánů, podle kterého při výkonu svých kompetencí jsou ústavní orgány povinny harmonicky spolupůsobit a zdržet se všeho, co poškozuje vážnost funkce a oprávněné zájmy jiných ústavních orgánů, či je dokonce ohrožuje;

II. konstatuje, že prezident republiky, jako hlava státu, má být garantem řádu s posláním společnost sjednocovat a zmírňovat v ní konflikty, a proto by neměl z této své ústavní role vystupovat a svými projevy a činy společnost rozdělovat.

Milan Štěch v. r.
předseda Senátu


Jiří Vosecký v. r.
ověřovatel Senátu