U vánočního stromku

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: U vánočního stromku
Podtitulek: Koleda pro dítky
Autor: Vladimír Šťastný
Zdroj: Obzor. Ročník 2. Číslo 22. 20. prosince 1879 . S. 372.
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 1879
Licence: PD old 70

Dobré dítky plesejte,
vánoce se blíží —
s nebe dárce milosti
Ježíšek se níži.

Nad Betlémskou jeskyní
jasné světlo září:
Spíchají tam pastýři
s převeselou tváří.

Krásné písně andělů
slyšet nočním klidem:
„Sláva Bohu na nebi —
pokoj dobrým lidem!“

Ó vy milí pastýři,
rád bych se k vám přidal,
do Betléma k jeskyni
také bych se vydal.

Na děťátko v jesličkách
s vámi bych se díval,
a kde kterou písničku
zbožně bych mu zpíval.

Toho štěstí nikomu
však se nedostane;
za to Kristův stromeček
jasně nám tu plane.

V Betlémě nám vyrostl
v oné noci svaté,
Ježíšek mu jméno dal
i ty skvosty zlaté.

A jako ti pastýři
u Betlémských jeslí
dobří lidé k stromečku
hojnosť darů snesli.

Milostivě Ježíšek
dobrodince vítá,
dárky rukou šlechetnou
chudým dítkám skýtá.

Praví: „Co jste maličkým
z lásky věnovali,
vězte, že mně samému
za dárek jste dali.“

Proto slyšte z našich úst
dík též Krista Pána:
„Hojná v nebi odplata
budiž všem Vám dána!“