Syndikát českých spisovatelů

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Syndikát českých spisovatelů
Autor: neuveden
Zdroj: Rudé právo, roč. 1945, č. 10. s. 5
Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy
Vydáno: 17. 5. 1945
Licence: PD anon 70
Související na Wikidatech: Syndikát českých spisovatelů
Syndikát českých spisovatelů
Ve službách lidu vymýtí všechny reakční živly

Čtk. Praha, 16. května. Dne 15. května 1945 konal Syndikát českých spisovatelů a hudebních skladatelů revoluční výborovou schůzi. Na této schůzi byli vyloučeni pro spolupráci s Němci tito spisovatelé: Otmar Gatschä, Dr Jan Grmela, Dr Miloš Hlávka, A. J. Kožíšek, Vojtěch Rozner, Dr Fedor Soldán, Martin Jan Vochoč, Alois Vojkůvka. Pro přezkoumání dalších případů byla ustavena zvláštní komise. Na to usnesl se výbor Syndikátu na tomto prohlášení:

Syndikát českých spisovatelů, veden duchem jasně protifašistickým, chce na půdě osvobozené republiky Československé postaviti všecko své úsilí a svou pracovní schopnost plně do služeb lidu a jeho zákonné vlády. Jako odborová organisace chce na svém pracovním úseku obecné kulturní fronty vypnout všechny své síly k stálému zvyšování úrovně českého písemnictví, přeorganisovat všechny tvůrčí elementy ku prospěchu širokého kultur ního vývoje lidu, i bojovati živým slovem proti každé reakci politické, hospodářské i kulturní tak, aby se čeští spisovatelé stali opravdovými spolutvůrci a spolupracovníky ve výstavbě svobodné republiky Československé. V boji proti jakémukoliv zpátečnictví a proti všem silám, ohrožujícím dávný vývoj našeho lidového státu, chce Syndikát českých spisovatelů míti přímou účast na kontrole veškeré ediční činnosti, aby mohl ostře stíhati a vymycovati všechen literární brak, jeho původce, rozšiřovatele a protektory, jakož i všecky reakční živly, zneužívající písemnictví k svým temným cílům, ať už vystupují v jakémkoliv zakuklení. Všem českým spisovatelům, kteří jej v těchto snahách budou upřímně podporovati, zajistí Syndikát v duchu svého odborového poslání spravedlivé ocenění jejich práce, vybuduje pro ně účinné nemocenské a pensijní pojištění a učiní rázný konec všemu hospodářskému vykořisťování duševních pracovníků. Opřen o tyto své vnitřní úkoly, z nichž nejdůležitějším zůstává upřímné a činné spolupracovnictví na širokém plánu celostátní lidové výchovy a osvěty, hodlá Syndikát navázat ihned bratrské pracovní styky se spisovateli slovenskými, se Svazem sovětských spisovatelů, se spisovateli svobodné Jugoslavie, Republiky polské, Bulharska a se všemi světovými spisovatelskými organisazemi, pokud jsou vedeny v duchu a ve službách obecného pokroku lidstva. František Halas, Dr Václav Černý, Josef Kopta, T. Svatopluk, Václav Řezáč, Jan Drda, Jarmila Glazarová, Jiří Mařánek, Jiří Pober, Anna Marie Tilschová, Bohumil Mathesius, Ilja Bart, Karel Scheinpflug, A.C.Nor, Marie Pujmanová, Dalibor C. Faltis, Dr Štěpán Jež.