Svěcení stříkačky

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Svěcení stříkačky
Podtitulek: V Olomouci, 21. července. (Pův. dopis »Nár. Listů«.)
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, roč. 43, č. 198. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 22. 07. 1903
Licence: PD anon 70

Případ po stránce právnické nemálo zajímavý projednáván byl dnes před čtyřčlenným senátem zdejšího soudu krajského za předsednictví pana rady Zichy.

Třiadvacetiletý absolvent hospodářské akademie, Fr. M. z Č., byl totiž obžalován z přečinu rušení náboženství dle § 303. tr. z.

Podklad obžaloby tvořil děj zcela stručný. Ve vesnici Č. konalo se dne 1. června t. r. svěcení stříkačky tamějšího hasičského sboru. Na pořadu byla také mše. Cestou do kostela vyjádřil prý se obviněný: „Když se již světí dnes stříkačka, měli by světit i býka, aby byly po něm pěkné krávy.“

Ve slovech těch spatřovalo zdejší st. návladnictví podstatu přečinu, shora již uvedeného. Přítomní prý byli jakožto katolíci zajisté pronesenými slovy ve svých náboženských citech uraženi a musili je nutně považovati za posmívání se a zlehčení církevních obřadů, totiž slavnostního svěcení.

Názor tento nesdílel soud, jenž plně připojil se po provedeném líčení k vývodům obhájce dra. Geislera a obviněného z obžaloby úplně osvobodil.

V důvodech rozsudku uvedeno, že výraz, jehož obviněný užil o svěcení, nebyl sice vhodný, nicméně neobsahuje podstatu přečinu rušení náboženství. Obviněný, uživ zmíněných slov, patrně chtěl dáti výraz svému mínění, že ke svěcení mají dle intencí náboženství katolického voleny býti věci ceny posvátnější nežli je stříkačka.