Stránka:Vlastivěda moravská - Třebický okres - 1906.djvu/355

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

338


Fara zdejší uvádí se r. 1366; po bitvě Bělohorské přifařen Předin k Heralticům, později k Opatovu, a sloužena tu mše každou 3. neděli. Za Josefa II. r. 1785 byla zde zřízena lokálka, která povýšena byla na faru r. 1859; přifařeny jsou Stěměchy a Hory (z okresu Teleckého). Duchovni správcové často se vystřídali; nejdéle zde působil P. Jos. Přibyl 1829 — 1850.

Hlavni oltář zasvěcen jest sv. Václavu; starý zvon na věži ulit byl r. 1597 mistrem Jakubem v Jihlavě.

Kostelní pole u Předína bylo r. 1786 pronajato veřejnou dražbou a dáváno z něho 3 zl. 30 kr., od r. 1793 jen 1 zl. 30 kr.; tohoto roku pronajata též louka farní, kterou držel dosud farář z Opatova za povinnost dávati pro kostel potřebné víno.

Škola zřízena byla r. 1788, a sice pro všechny přifařené osady; r. 1816 postaveno jednoduché stavení o 2 světnicích (stará škola) u kostela. Když tato roku 1864 vyhořela, vyškolila se obec Štěměchy a postavila si svou školu. Původní služné učitelovo od r. 1788 skládalo se ze školného (za žáka I. tř. 1 kr., za žáka II. tř. 2 kr. týdně), z požitku 7 měr poli, z koledy (6 kr. od hospodáře, 3 kr. od domkaře), z hotových peněz 10 zl. 42 kr. stř. a z 10⅙ sáhů dřiví. Nejdéle zde učil Karel Sobotka (1842 — 1883). Školu nyní dvoutřídnou průměrně navštěvuje 170 dítek; při škole jest učitelská i žákovská knihovna.

Obyvatelstvo, vesměs katolické a české, živí se rolnictvím, soustružnictvím perleťových knoflíků a prací lesní.

Spolky jsou zde: Čtenářský s knihovnou veřejnou od roku 1873, občanská záložna od r. 1874 a spol. hasičský od r. 1897.

R. 1678 byl zde jen jeden celolán (o 82 měrách), 3 třičtvrtinylánu (o 44 měr.), 10 půllánů (o 29 — 46 měr.), 1 třiosminylánu (o 30 měr.), 5 čtvrtlánů (o 22—38 měr.) a 3 chalupníci; r. 1776 žilo tu 25 celoláníků, kteří měli 29—53 měr, 4 čtvrtláníci a 12 domkařů. Celoláník platil 15 zl. 25 kr. daně, 1 zl. 18 kr. grunt, činže, odváděl 6 měřic popela a 8 otepí letiny. Obec užívala 24 měr pastvin, 24 měr lesa ve „Štokách“ a 13 měr lesa ve „Fraštákách“ (Freistätte), 3 rybníčky. Za to dávali 61 slepic, 11 kop a 46 vajec.

Rolníci předínští odváděli faráři do Opatova desátek, též každou 10. řepu a 10. zelnou hlávku; za kopulaci platili 17 kr., za úvod slepici neb 7 kr. ; každý usedlý dával koledy faráři 3 kr., kaplanovi 1½ kr. V křížových dnech, na Boží Tělo, na den sv.