Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/92

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
80


velechrám neštítil se oběti.[1] R. 1661. 16. listopádu poručil, aby se 6000 zl. za prodané jeho obilí věnovala na opravu dómských oltářů, křížové chodby a zvláště kaple sv. Jana Křtitele. Kapitola štědrému dárci dne 9. prosince dojemně poděkovala.[2]

Za téhož arcivévody byl Dietrichsteinský kůr úplně dostaven,[3] pod ním třílodní prostranný chrám dohotoven. R. 1661. byly krypty pro kanovníky v chrámě a pro biskupy pod Dietrichsteinských podzemním chrámem dokonány.[4] Kardinál Dietrichstein byl jako zakladatel první do biskupské krypty pochován. Arcivévoda Leopold položil základ i ku kapli Loretanské a byl by dojista více pro náš chrám vykonal, kdyby ho smrť nebyla předčasně zachvátila dne 20. listopadu 1662.

Knížeti biskupovi, arcivévodovi rakouskému, Karlovi I. Josefovi, nebylo lze pro velechrám náš ničeho učiniti jednak pro outlé jeho mládí, jednak pro krátké jeho panování. Neboť zemřel dne 21. ledna roku 1664. ve 14. roce věku svého.[5]

Více lze nám vypravovati o panování knížete biskupa Olomouckého Karla II. z Lichtensteinů (1664.—1695.) Tento jednak bohatý a štědrý kníže, vida chrám Olomoucký dílem z odkazu kardinála z Dietrichsteinů dílem přičiněním arcivévody Leopolda Vilíma opravený, obrátil zřetel svůj na věc při chrámě křesťanském hlavní: na bohoslužbu. Spůsobem sice mírným, ale důsledným docílil toho, že Olomouckému biskupovi vždy, když slavně ve vele-


  1. Krom. k. a reg. 20. 12. 1. „damit dies Hochstift wiederumb in guten Flor und exemplarischen geistlichen Wandel gesetzt werden möge.
  2. Krom. k. a reg.
  3. Tuto stavbu dokonali dědicové kardinála knížete biskupa Olomouckého, Maximilián a Ferdinand z Dietrichsteiův. Dle toho, že stavba kůru a krypt již dvě léta po visitaci v r. 1659. byla dokonána, můžeme souditi, že arcivévoda na knížata z Dietrichsteinů důrazně naléhal, aby povinnou stavbu dokonali. Zdali tato knížata dle přání kapitule zbudovala v novém kůře též oltář, nevíme. Pouze to víme, že r. 1659. byl na dómě hlavním oltářem oltář sv. Kristina, (visitační akta v Krom. k. a reg. 20. 7. 4) r. 1737 oltář sv. Korduly (Krom. k. a reg. 20. 12. 1.) a že r. 1759. dne 22. ledna byl nový hlavní oltář sv. Václava konsekrován. — Kolik stavba Dietrichsteinského kůru celkem stála, nemohli jsme vynajiti, ani mistra, jenž umělé toto a smělé dílo provedl. Pověsť o tomto mistrovi vyprapuje, že z bázně, že ohromná klenba se shroutí, se oběsil.
  4. Epithaphia čís. 6. a 80.
  5. Richter, Series, str. 241.