Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/79

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
67


Mezi slavnostmi smutečními nalezáme dobře zaznamenaný pohřeb biskupa Bernarda Zoubka ze Zdětína, jenž ještě před potvrzením svým dne 11. března r. 1541. v Kroměříži zemřel. Když dne 14. března byl do Olomouce převážen, vyšlo jemu, jak vypravuje kapitulní protokol, veškero obyvatelstvo a ctihodná kapitule až k městské bráně vstříc v proceství, se smutečními odznaky a doprovodili jej slavně až ku kapli sv. Maří Magdaleny u biskupského chrámu, kdež jej vystavili. Po celou noc byly u  něho zpívány žalmy. Dne 15. března byl v proceství vnešen do velechrámu a zde uprostřed postaven. Zatím konána mše sv. a mezi ní po evangelium bylo kázaní v řeči české o ctnostech zesnulého. Po mši sv. chtěl děkan a kapitula umrlého viděti a smrť jeho zjistiti. Ale když komorníci jeho a celá přízeň totožnosť umrlého s biskupem Bernardem Zoubkem dokazovali, spokojila se tím kapitule, berouc při tom za svědky shromážděnou šlechtu, dómské vikáře a altaristy, načež byl jmenovaný biskup na velechrámě pochován a sice před oltářem sv. Kristýna.[1]

Podobně máme též zaznamenaný pohřeb biskupa Jana XIII. (Dubravského.) Tento veleučený biskup zemřel dne 9. září r. 1553. V Kroměříži byv raněn mrtvicí, když po schodech ku svým bytům vyšed, již již do komnaty hodlal vkročiti. Dne 12. září byl slavně do Olomouce převážen; Padesáte černo oděných dvořenínů jej po celé cestě až do Olomouce doprovázelo. V Olomouci pak vyšli jemu až k městské bráně vstříc kapitulní děkan a kanovníci, měšťanosta, městská rada, cechy a veliké množství lidu. K průvodu připojil se též zemský hejtman a celý zemský soud, jenž právě tehdy v Olomouci zasedal, a vojenští hodnostáři doprovázeli rakev až ku starému chrámu sv. Petra nad předhradí. Na to byl zesnulý biskup přenesen do velechrámu a po odbyté zádušní pobožnosti pohřben podle náhrobku biskupa Stanislava Turzo v kapli ss. Cyrilla a Methoda.[2]

A jako tito dva biskupové, tak byli též zajisté i jiní biskupové, kteří na Olomouckém dómě odpočívají, slavnostně pochováni. Byliť pak na velechrámě Olomouckém mezi lety 1380.—1616. pochováni biskupové následující:


  1. Dle Richterové: Series str. 190 a 191.
  2. Richter, Series, str. 196 a 197.