Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/56

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
44


napomínali. Žádný, a hlavně z kněží, ať prý se nevymlouvá, jelikož všichni mají k stoličnímu chrámu jisté závazky a jeho česť na starosti. Kdyby však poslové a sbíratelé někoho z uvedených kněží uviděli nevolným a nepoddajným, nechať prý takoví vědí, že budou k biskupovi a za jeho nepřítomnosti ku kapitulnímu děkanovi anebo proboštovi ku zodpovědnosti povoláni a za nevšímavosť a netečnosť ku svému velechrámu a biskupovi patřičně potrestáni.[1]

Toto vyzvání biskupa velmi rázného a zároveň u krále Přemysla Otakara II. velemocného neminulo se kýženého výsledku. S mnoha stran počaly docházeti četné příspěvky. Mezi různými dárci na obmyšlenou stavbu velechrámu Olomouckého jmenují se zvláště zhusta tamější kanovníci. Tak na př. daroval arcijáhen mistr Jan mezi lety 1267.—1274. na stavbu chrámovou 2 hřivny;[2] mistr Jan, farář Osoblažský a kanovník Olomoucký daroval chrámu pozlacený kalich;[3] kanovník a třetí scholastik, Vojslav, dal k témuž účelu koně a baldachýn;[4] probošt Herbord vykázal 14 hřiven na zakoupení statku a na stavbu chrámovou svého koně a baldachýn;[5] děkan Heidolf dal uliť dva větší zvony;[6] děkan Bartoloměj daroval varhany za 2 hřivny[7] a jiní kanovníci učinili chrámu dary jiné.

I různí biskupové a sám papež zaujímali se pohořelého velechrámu Olomouckého a udělovali těm, kteří v duchu kajicném na zmíněný chrám přispívali, odpustky. Až dosud zachoval se nám list Jana, biskupa Pražského, jenž věřící k milodarům na Olomoucký chrám vyzývá a milosti, jež za takové milodary od různých biskupův uděleny byly, vypočítává. Papež Kliment IV. udělil totiž přispivatelům na chrám Olomoucký 100 dní; arcibiskup Solnohradský rok a 40


  1. Cod. dipl. Mor. 378. a 379.
  2. Dudík, Nekr. str. 69. Tentýž arcijáhen daroval též 1 hřivnu vikářům.
  3. Dudík, Nekr. str. 74. Tentýž založil na velechrámě vikářství a daroval jemu 4 lány v Kyselově a pozlacený Benátský kalich. Zemřel kolem r. 1273.
  4. Dudík, Nekr. str. 60. Vojslav byl školastikem od r. 1274.—1275. a zanechal kanovníkům 1 hřivnu a vikářům ½ hřivny. Před ním byli školastiky Kunrat a Petr.
  5. Dudík, Nekr. str. 60. Herbord uvádí se jako probošt mezi lety 1251. až 1270. Od r. 1255.—1260. uvádí se jako dómský děkan. Důchody děkanské byly velmi skromné „nimis tenues“. Biskup Bruno dal děkanství r. 1258. ves Viklechy. Děkan Herbord první toho dobrodiní užíval. Cod. dipl. Mor. III. 252.
  6. Dudík, Nekr. str. 45. Děkan Heidolf uvádí se kolem r. 1266. a založil na dómě vikářství a dal jemu půl pata lánu v Studenodole.
  7. Dudík, Nekr. 47.