Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/105

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
93


tanské na dómě vykonávati. I obrátila se kapitule dne 27. září roku 1785. na arcibiskupa Antona Theodora hraběte z Koloreda se žádostí, aby správcem dómské fary byl povždy rektor u sv. Anny, jehož povždy arcibiskup ustanovuje. Jakožto správce dómské fary se měl rektor u sv. Anny nazývati „canonicus curatus“ a měl se spokojiti se svými kanovnickými příjmy a důchody z kaple sv. Anny. Po boku tohoto kanovníka kuráta měl vésti duchovní správu Ondřej Říha, tehdejší skutečný správce dómské fary. Tento měl míti titul „vicarius curatus“, své fundace svatopetrské a všechny farářské povinnosti jako: kázaní, křesťanské cvičení atd. se svými výpomocnými kněžími (kooperatóry) rovně v kapli Loretanské odbývati a z fundací, důchodů svatopetrských a ze štóly žíti.

Zmíněný kapitulní návrh se však neuskutečnil, jelikož nové císařské úkazy o duchovenstvu na dómě jednající počaly jak arcibiskupa, tak jeho kapitulu vážně zaměstnávati. Roku 1786. naléhal císař Josef II. dvorním úkazem čís. 17093. na to, aby se místo zpěvu v kůře zavedlo pouhé odříkávání breviáře. A na to prý není zapotřebí kněží zdravých a silných. To prý zastanou i churaví kněží (deficienti). Proto prý se mají na dóm pro kůr budoucně přijímati pouze deficienti, aneb takoví kněží, kteří mají pensi[1]. Dále žádalo moravské a slezské gubernium (zemská správa) na arcibiskupovi, aby udal zevrubný počet vikářů a kaplanů, kolik jich na Olomouckém velechrámě jest, jaké mají všichni zaměstnání, kolik jich pracuje v duchovní správě, kolik v kůře a kolik jich jest zapotřebí?[2] Když na to arcibiskup dne 16. února r. 1787. odpověděl, že jest na dómě 12 vikářův a 6 kaplanů a jejich zaměstnání byl udal, rozhodl dvorní úkaz ze dne 5. dubna 1797., že má na Olomouckém dómě zůstati 12 vikářů pro kůr, jejichžto počet se má doplňovat deficienty, a pro duchovní správu 3 kaplani, kdežto ostatní tří kaplani mají býti jinam do duchovní správy dáni.[3] A když arcibiskup na dotaz moravského a slezského gubernia ze dne 10. prosince 1788.,[4] kolik na dómě Olomouckém jest vikářů pro kůr a kolik kaplanů pro duchovní správu, odpověděl,[5] že jest na dómě 12 vikářův a 4 kaplani,[6]


  1. Gubernialní dekrét z 30. srpna 1786.
  2. 20. prosince 1786.
  3. Gub. dekrét r. 1787 čís. 6930.
  4. čís. 24. 132.
  5. Dne 2. ledna 1789.
  6. Jeden zemřel, druhý byl přesazen.