Stránka:Mořic Kráčmer - Dějiny Metropolitního chrámu sv. Václava v Olomouci - 1887.djvu/106

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována
94


kteří skládají na kaplany zvláštní zkoušku z katechetiky, kázaní a práva, v duchovní správě se napracují a jiné vyhlídky nemají, leč na vikariát, žádal dvorní úkaz ze dne 15. března 1789., aby se určil pro duchovní správu na dómě 1 farář a 5 kaplanů a pro kůr 9 vikářův. Farář a kaplani v duchovní správě zaměstnaní ať časem dostanou nejlepších šest uprázdněných vikariátův a největší česť. Posledních šest vikariátův a 3 kaplanská místa ať se ponechají pro duchovnl v kůře pracující. Poslední tři kaplanská místa ať prý se zruší. Toto císařské ustanovení se na velechrámě Olomouckém ovšem nedalo provésti, poněvadž všichni zdejší vikáři jsou od starodávna řádně investováni a installováni a žádný bez kanonických důvodů jich nedonutí, aby se svých prebend zřekli; ale když císařský úkaz žádal, aby oněch šest vikářů, kteří mají nejlepší prebendy, v duchovní správě pracovalo, a arcibiskup dne 26. dubna všechny, kteří v duchovní správě na dómě pracovati hodlají, chtěl podrobiti zkoušce, přihlásilo se jich k této předepsané zkoušce jedenáct. Bývalý farář od sv. Petra, Ondřej Říha, opíral se proti předepsané zkoušce, řka, že, když se hodil za faráře u sv. Petra, hodí se i za správce dómské fary; že se nedopustil žádného přečinu, jenž má v zápětí sesazení s farářské důstojnosti; že se farářských svých práv nevzdal a ani se jich nevzdá, jen že žádá, aby se jemu vykázalo jiné místo pro jeho farářské povinnosti. I kapitule se nyní za tohoto trpce zkoušeného a sestaralého muže přimlouvala. Avšak vše marně. Arcibiskup odpověděl, že on má právo, kohokolvěk a kdykolvěk zkoušce podrobiti a o jeho spůsobilosti se přesvědčiti. A tak nezbylo nic jiného, leč že všichni, kteří v duchovní správě pracovati chtěli (ony vikáře, kteří zároveň konsistorialní radové byli, pouze vyjímajíc), zkoušce se podrobili.[1] Zkoušel kapitulní děkan a konsistorialní radové. Po odbyté zkoušce zůstali na dómě v duchovní správě farář Ondřej Říha, jako správce dómské fary, a jemu dáno 5 kaplanů na pomoc.

Dne 9. listopadu r. 1793. bylo nižší duchovenstvo na našem dómě zmenšeno na 1 faráře, 3 kaplany a 9 vikářů pro kůr, jejichžto počet se měl doplňovati z deficientů.[2] Farním správcem byl tehdy ještě Ondřej Říha a jemu dáni na pomoc vikáři Kříž, Rössner a bývalý Jesuita Kloss. Marně bránila se kapitula proti


  1. Přípis arcibiskupův ze dne 21. prosince 1789.
  2. Dvorní úkaz ze dne zmíněného.