Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/87

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Zde zlomky vět, kteréž naslouchajícími mohly býti ještě zaslechnuty:

„Zítra — propuštěn — na svobodu — — —


„Ano — — — jakmile — — — a pak — — —


„Po popravě — — — po té — — — setkám se se Zironem, druhem svým, na Sicílii, kdež mne má očekávati — — —


„Nedlel byste dlouho ve věži tvrze — — —


Jak se dalo souditi, hovořil tu Sarkany s některým strážcem nebo žalářníkem. Sarkany pronesl nyní též jméno jakéhosi Zirona, jehož vězňové dosud neznali. Tento Zirone zapředen byl zajisté i v rejdy zrádcův, a protož si hrabě Matyáš Sandorf jméno jeho pečlivě zapamatoval.

Na neštěstí slovo další, zajisté to název města, v němž se nalézali, nezalétlo k sluchu uvězněných. Ke konci poslední věty zarachotil totiž hrom ohlušujícím třeskem a proud elektrický sjel po svodiči hromosvodu a vnikl i do železa, kteréž hrabě Sandorf v ruce držel. Nebýti hedvábného šátku, jímž bylo železo ovinuto, byl by býval hrabě Sandorf elektrickým proudem zajisté usmrcen.

Poslední tak důležité slovo přehlušeno bylo tudíž rachotem hromu. Vězňové nemohli je zaslechnouti. A přece, jak prospěšno bylo by pro ně bývalo věděti, v které tvrzi jsou uzavřeni a kterou zemí budou prchati — jak velice bylo by to rozmnožilo jejich naděje ve zdar útěku, který počínal již za okolností tak nesnadných.

Hrabě Sandorf ujal se opět práce. U tří tyčí byly otvory ve zdivu vylámány již tak dalece, že se tyče daly pohodlně z nich vymknouti. Čtvrtý otvor počal hrabě vylamovati za záře blesků, oblohou stále křižujících.

O půl jedenácté hodině bylo dílo dokonáno. Křížová mříž mohla se otvorem posunouti. Bylo třeba již jen vyraziti ji z okna, aby ven vypadla. Stalo se tak, jakmile hrabě Ladislav Zathmar zpozoroval, že se stráž vzdaluje na druhou stranu chodby.

Mříž postrčena byvši k zevnější straně otvoru zmizela za jeho okrajem a padala do hloubky.

Rachot hromu v té chvíli právě ustal. Hrabě Sandorf naslouchal pozorně, aby slyšel ránu, pádem mříže k zemi způsobenou. Neslyšel však ničeho!