Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/422

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


Na to, vzpamatovav se poněkud, pravil s nuceným klidem:

„Ach, jest to tedy doktor Antekirtt, jenž mne dal na území francouzském proti všemu právu zatknouti! … On tedy mne vězní proti všemu právu …“

„Avšak nikoli proti spravedlnosti! …“ děl doktor Antekirtt.

„A co jsem vám učinil?“ tázal se bankéř, jemuž přítomnost doktorova dodávala zřejmě jakési důvěry. „Ano, co jsem vám učinil?“

„Mně? … Dovíte se toho!“ odvětil doktor Antekirtt. „Avšak především tažte se, Silase Toronthale, co jste učinil této nešťastné ženě?…“

„Paní Bathoryová!“ zvolal bankéř, ustoupiv zděšen na krok před vdovou, která vystoupila ze svého úkrytu a k němu přikročila.

„A syn její!“ dodal doktor.

„Petr! … Petr Bathory …“ mumlal Silas Toronthal.

Byl by jistě klesl, kdyby Kap Matifu jej nebyl pevně držel a opíral. Tedy Petr Bathory, jejž měl za mrtvého, Petr, jehož pohřeb sám viděl, Petr, jenž pohroben byl na hřbitově dubrovnickém Petr stál před ním, jemu tváří v tvář, jako příšerný zjev, jenž z hrobu vystoupil!

Přítomností jeho byl Silas Toronthal neobyčejně zděšen. Počal pochopovati, že nemůže již uniknouti trestu za své viny!

Cítil, že jest ztracen!

„Kde jest Sava?“ tázal se náhle doktor Antekirtt hlasem hněvem se chvějící…“

„Dcera moje? …“

„Nikoli! … Sava není dcerou vaší! … Sava jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa, kteréhož Sarkany i vy uvedli jste v objetí smrti, když byli jste z bídné ziskuchtivosti udali jej i oba soudruhy jeho, Štěpána Bathorya a Ladislava Zathmara!“

Přímou tou obžalobou bankéř Toronthal byl zničen! Doktor věděl tudíž nejen, že Sava není dcerou jeho, nýbrž věděl též, že jest dcerou hraběte Matyáše Sandorfa! Věděl rovněž, kým a jakým způsobem prozrazeni byli spiklenci terstští! Celá hnusná minulost bouřila se nyní proti Silasu Toronthalovi!

„Kde jest Sava?“ tázal se opět doktor Antekirtt, jenž rozčilení své stěží dovedl již přemáhati: „Kde jest Sava, kterou Sarkany, spoluvinník ve všech zločinech vašich, dal před patnácti lety ze zámku artenackého unésti? … Kde jest Sava, kterou bídník ten skrývá nyní na místě, jež vy zajisté znáte a znáti musíte, aby vy-