Stránka:Jules Verne - Nový hrabě Monte Kristo.pdf/333

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována


I.

Ceuta.

Dne 21. září, tři neděle po událostech právě vylíčených, jež se odehrály v kraji katanském na Sicílii, plula krásná yachta — byl to parník „Ferrato“ — puzena jsouc severovýchodním větříkem, mezi jižním výběžkem Evropy, jenž, ač patří k poloostrovu španělskému, jest majetkem Anglie a mezi předhořím alminským, kteréž, ač jest částí marockého území, patří Španělům.

Vzdálenost mezi předhonm evropským a africkým obnáší čtyry míle. Lze-li věřiti bájesloví, byl to Herkules, předchůdce Lessepsův[red 1], jenž otevřel tuto průchod proudům Atlantického oceánu v území moře Středozemního, proraziv kyjem pás země, pojící Evropu s Afrikou.

Pointe Pescade nebyl by zajisté opomenul vyprávěti to Kapu Matifuovi, při čemž na severu byl by jej upozornil na skálu gibraltarskou, na jihu na horu Hacho. Calpe a Abyla jsou oba sloupy, kteréž se zde po obou stranách vztyčují. Kap Matifu, kdyby byl slyšel o díle Herkulově, byl by je nepochybně pochválil, aniž by závist skromnou mysl jeho byla hlodala. Pro ven galský obr byl by se zajisté s úctou sklonil před synem Joviše a Alkmeny.

Avšak Kap Matifu nenalézal se na palubě „Ferrata“, ano také Pointe Pescade nedlel na yachtě. Jeden dosud churavěl, druhý musil o něho pečovati, zůstali tedy oba na Antekirttě. Kdyby později

Redakční poznámky

Toto jsou redakční poznámky projektu Wikizdroje, které se v původním textu nenacházejí.

  1. Ferdinand de Lesseps, francouzský podnikatel, který vybudoval Suezský průplav.