Stránka:Hra-v-sachy.djvu/40

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

dopomůže jen stálý cvik: praxe. Pravidelné otevření hry dělíme opět ve: hry otevřené a sevřené; a patří k prvním všechny hry, kde bílý prvním tahem jde královým pěšcem o dvě pole a černý rovněž mu odpoví natažením svého králového pěšce o dvě pole. Všechny tudíž hry, mající základ ten, at již dále sebe více se různí, slují: otevřené partie k rozdílu od oněch, kde prvním tahem buď bílý neb černý jinak táhne.

Přikročíme nyní k otevření vlastnímu a upozorňujeme, že bílému ponechává se vždy první tah. Skráceniny, jichž nutno znáti, podány byly již v části první, článku III. O významech šachových. Zde v tekstu vyhražena levá polovice stránky bílému, ku př.

1. e2e4

a pravá polovice černému, ku př.

1. e7e5

U delších rozborů pak jest místo nad čárou tahům bílého, místo pod čárou tahům černého vyhraženo, ku př.

1. 2. 3. 4.
Bílý e2e4 Jg1f3 Sf1b5 Sb5a4 atd.
Černý e7e5 Jb8c6 a7a6 Jg8f6

Lepší postavení značeno větším stojatým křížkem +, slabší čárou —, jsouli postavení stejná, jest u obou čára. Můželi hráč táhnouti jakkoliv, označí to ~. Silný tah !, slabý tah ?.