Stránka:Hra-v-sachy.djvu/208

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována
  1. v té době, jest hra nerozhodnuta. Když se mezi tím bere kámen (kýmkoliv), počítá se tím tahem braní znova.
  2. Opakují-li hráči třikráte po sobě jeden a týž tah, aneb serii tahů, rovněž hra nerozhodnuta.
  3. Pat jest remisa.
  4. Věčný šach jest remisa.

§ 15.

  1. Mat se může dáti i králi osamělému.
  2. Mat jest také platný, když nebyl ohlášen.
  3. Byl-li mat ohlášen a není-li, nemá to žádných následků a pokračuje se ve hře. Kdo dává mat, vyhrál.

§ 16. Diváci nechť ani posuňkama, tím méně slovy se nevmísí do hry, nýbrž mlčky se dívají.

Doslov.

Jest mi zakončiti omluvou, že jsem — ovšem bez vlastní viny — nemohl splniti vše, co v předmluvě udáno. Nakladatelstvo chtíc vydati spis ten za cenu pokud možno nejnižší, usilovalo abych zkracoval všemožně. Že objem dílka toho stále zrůstal, a to různými otevřeními her, nese vinu stále pokračující theorie — a tu, chtěje podati práci spočívající na nejnovějších badáních a rozborech, musel jsem vše to nejdůležitější předvésti, aby dílko to soutěž vydrželo s ostatními cizojazyčnými spisy podobné ceny krámské. Pokud se mi to podařilo, o tom nechť rozsoudí znalci sami — a pakli sem tam snad se vyskytne poklesek neočekávaný — nechť se uváží, že ku př. co v jedné knize odporučeno, druhé dílo zavrhuje, a třetí spis vychvaluje tah v obou zmíněných pomlčený, atd. Maje předně na mysli šachistům podati: nejhlavnější část, různá otevření co nejdů-