Stránka:Dvořák, Rudolf - Kniha Rút.pdf/14

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

jsi učinila pro svou švegruši
po smrti svého muže; kterak vše
jsi opustila, otce, matku svou
i zemi narození svého a
šla k lidu, který nepoznala’s prv,
než včera aneb předevčírem snad.
Jehóvá odměň plně skutky tvé
a plné mzdy kéž se ti dostane
Jehóvou bohem Isráélovým,
pod jehož křídla vešla’s, ochranu
si hledajíc.« A pravila Rút: »Aj
já nalezla jsem milost v očích tvých,
můj pane! nade mnou jsi slitoval
se a k své služebnici promluvil
jsi od srdce, ač nerovnám se já
z tvých služek jedné.« Pravil Bóaz k ní:
»V čas jídla přibliž se sem, budeš jíst
zde z pokrmu a v octě namáčet
si sousto své.« I posadila se
po boku ženců a on svázal jí
v trs klasy pražené a pojedla
a nasycena ještě nechala.
Pak zvedla se, by klasy sbírala.
A rozkaz dal Bóz služebníkům svým
řka: »Bude sbírat mezi snopy též,
vy neubližte jí, spíš sami klas
jí vytahujte ze snopů, ať si
jej sbírá, vy pak na ni nekřičte.«