Stránka:Bible kralická (1613) 4-6.pdf/99

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Pláč Geremiáſſú.

Kapitola I.W Biblj ſedmdeſati wykľadačů počatek knihy této w tato ſe ſlowa pokľádá: Y ſtaľo ſe když Izrael zagat byľ a Geruzalẽ ſpuſſten/ že ſeděľ Geremiaš pľače/ a nařjkaľ nařýkánjm timto nad Geruzalémem/ a řekľ [Ach] měſto etc vt ſup. Nařjkánj Geremiáſſowo nad bjdami lidu Jůdſkého/ 8. Hřjchowé gegich: 18. y wyznánj gich. 20. Modlitba za wyſwobozenj, 22. y za pomſtu nad nepřáteľy

1 ACh] měſto tak lidné, gakť geſt ſamotné zuſtaľo/ [a] včiněno gako wdowa! neyznamenitěgſſj mezy národy/ přednj mezy kraginami, pod pľat vwedeno! 2 Vſtawičně pláče w nocy/ a ſlzy geho na ljcých geho! ze wſſech miľownjků ſwých nemá žádneho potěſſitele: wſſickni přátelé geho newěrně ſe k němu magj/ obrátili ſe mu w nepřáteľy. 3 Nad bjdami hroznými lidu Božjho žaľoſtiwé nařjkánj. Zaſtěhowaľ ſe Jůda, proto že byľ trápen a v weliké porobě: wſſak oſadiw ſe mezy pohany, nenalézá odpočinutj: wſſickni kteřjž geg honj, poſtihagj geg w těſně. 4 Ceſty Syona kwjlj/ že žádný nepřicházý k ſľawnoſti. Wſſecky brány geho zpuſtľy/ kněžj geho wzdychagj/ panny geho ſmutné gſau, on pak ſám pln geſt hořkoſti: 5 [1]Nepřátelé geho gſau hľawau/ odpůrcům geho ſſťaſtně ſe wede: nebo geg Hoſpodin zarmautiľ, pro množſtwj přeſtaupenj geho: maličcý geho odeſſli [do] zagetj před obljčegem nepřjtele. 6 A tak odňata od dcery Syonſké wſſecka okraſa gegj: knjžata gegj gſau podobná gelenům, kteřjž nenalézagj paſtwy/ a vcházegj bez mocy před tjm kdož ge honj. 7 Rozpomjnáť ſe [dcera] Geruzalemſká we dnech trápenj

  1. Deu. 28. 46.