Stránka:Baxa, Bohumil - Autorita státní (1920).djvu/19

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

příležitost k obtěžování občanstva a úrodná půda pro nové podvody a nová zlodějství. Brzy se ukáže, že tato občanská kontrola potřebuje nad sebou zase nějakou kontrolu, a tak budeme hromaditi kontrolu na kontrolu, ale přitom se bude vesele krásti dále. Občanská kontrola značí však značné zatížení financí ať státních, ať obecních. Dnes ovšem úřad ten jest čestný. Ale jak dlouho to potrvá? Brzy se začne tvrditi, že členové této kontroly mají nárok na náhradu hotových výloh, pak se jim dá náhrada ušlého zisku, a tak to půjde dále, až se z toho vyvine placený úřad, ovšem naprosto zbytečný, a nové zatížení republiky.

Autorita státu klesá vůčihledě, a není divu, že množí se u nás hlasy pesimistů, kteří republice nevěstí v budoucnosti nic dobrého. Jest pravda, že mnohdy není ani tak těžko nabýti státní samostatnosti, jako spíše státní samostatnost si uchovati; naše minulost podává toho nejlepší doklady. Rovněž jest pravda, že dosavadní vývoj v naší republice svědčí o praskrovné státotvorné povaze našeho národa. Ale nesluší při tom přehlížeti tu závažnou skutečnost, že stát náš vznikl revolucí a že snadno jest autoritu smetnouti, ale nikoli tak snadno jest autoritu státní postaviti opět na bezpečné základy. Avšak jest tu dále ještě jedna skutečnost mnohem závažnější, která působí značné nesnaze i ve státech s ustálenými tradicemi státními, politickými i parlamentními, a musí tím větší nesnáze působiti u nás, ve státě, který jakýchkoli takových tradic postrádá. Jest to nedokončená revoluce sociální v Rusku, jejíž ohlas jest více méně znatelný ve všech státech evropských, ne-li dokonce i mimoevropských. A revoluce sociální