Stránka:Afanasjev, A. I. - Ruské národní pohádky.djvu/180

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována

že jich bolí ruce; ale hlupák řekl, že je on zkušený doktor. Potom prosil krále, aby jim kázal svléci rukavičky. Král jim kázal, ale oni se dlouho zdráhali; konečně je museli svléci. Jak je svlekli, spatřili všichni, že jim schází na rukách prst. Král se jich ptal, kam poděli prsty. Královici nevěděli, co mají odpověděti. Ale Ivan hlupáček řekl: „Milostivý pane! já vím, proč nemají po prstu na každé ruce.“ Potom vyndal z kapsy prsty a ukázal je královi: „Tuhle jsou jejich prsty, které mně dali za svinku zlatou štětinku.“ Potom prosil Ivan hlupáček krále, aby jim poručil zouti se. Král jim ihned poručil i spatřili, že nemají na každé noze po prstu. Ivan hlupáček ukázal jim ty prsty, kterých neměli a praví ku králi; „Milostivý pane! Tu jsou jejich prsty, které mně dali za zlatorohého jelena.“ Potom prosil krále, aby jim kázal se svléknouti. Král kázal a jak se zeti svlekli, ukázal Ivan hlupáček královi, že mají na zádech vyřezáno po řemenu, a praví: „Milostivý pane! vidíte, tu jsou jejich řemeny,“ a v tom je vydělal z kapsy a ukázal. Vida to král velice se na ně rozhněval. Ale Ivan hlupáček vytáhl z kapsy dvě sklínky, v nichž byla živá a mrtvá voda a vzav oba řemeny přiložil je k zádům, postřikl mrtvou vodou a řemeny přirostly; postřikl živou vodou, a nebylo ani znamení, že jim byly vyřezány řemeny. Potom vzal prsty, přiložil je k nohám a postřikl mrtvou a živou vodou; prsty přirostly a nebylo znamení, že byly uřezány. Potom jim dal prsty na ruce a uzdravil je. Když se královici vyléčili, padli před Ivánkem hlupáčkem a děkovali mu a prosili ho za odpuštění, že se mu prvé posmívali. Ivan hlupáček odpustil všem velikomyslně. A král udělal v paláci veliké hodování a pozval k němu všecky ministry, a bylo veselí veliké. Potom vládl Ivan hlupáček se svou královnou šťastně v tom mocnářství, a zetě propustil otec domů.