Stránka:Afanasjev, A. I. - Ruské národní pohádky.djvu/143

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka nebyla zkontrolována


Jak vešel Drak do komnaty, řekl: „Co tu ruským duchem páchne?“ Panna odpověděla: „Jak by se sem dostal ruský duch? tys lítal po Rusi a načichal ses ruského duchu.“ Drak řekl: „Jsem velice unaven, pohledej mně v hlavě!“ a lehl na postel. Panna mu řekla: „Care, jaký jsem měla sen! zdálo se mně, že jdu po cestě a tu volá dub: Řekni carovi, jak budu ještě dlouho státi?“ — Bude tak dlouho státi, řekl car, až k němu někdo přijde a ho nohou kopne, tehdy se vyvrátí i s kořenem a padne, a pod ním bude zlata a stříbra síla veliká — tolik nemá ani Marko Bohatý! „A potom jsem přišla k řece a tam převážel převozník; ptal se, dlouholi bude převážeti“. — Ať prvního, kdo k němu přijde, posadí na prám a odrazí prám od břehu — ten bude věčně převážeti a on půjde domů. „Potom se mně zdálo, že jdu po moři po rybě kytu a ona se mne ptala, jak dlouho bude ležeti.“ — Bude tak dlouho ležeti, až vyvrhne dvanáct korábů Marka Bohatěho: potom se pohrouží a naroste jí tělo. Řekl car Drak a usnul pevným spánkem.

Panna vypustila Vasila Nešťastného z truhly a dala mu toto naučení: „Na této straně neříkej rybě kytu, aby vyvrhla dvanáct korábů Marka Bohatého, ale přejdi na onu stranu a teprv jí řekni. Až přijdeš k převozníku, neříkej mu na této straně, cos slyšel; a až přijdeš k dubu, kopni ho nohou na východ a uvidíš nesmírné bohatství.“ Vasil Neštastný poděkoval panně a šel.

Přichází k rybě kytu; ta se ho ptá: „Mluvil jsi o mně?“ Mluvil; napřed přejdu a potom povím. Když byl na druhé straně, řekl: „Vyvrz dvanáct korábů Marka Bohatého“. Ryba kyt říhnula a koráby pluly jakoby nic; a Vasil Nešťastný octnul se od toho říhnutí ve vodě po kolena. Vasil přišel k převozníku. Převozník se táže: „Mluvils o mně s carem Drakem?“ — Mluvil, řekl Vasil, napřed mě převez. Když se převezl na druhý břeh, řekl převozníkovi: „Kdo k tobě přijde první, posaď ho na prám a odstrč od břehu, ten bude věčně převozníkem a ty jdi domů.“ Vasil Nešťastný přišel k dubu