Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/35

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

II. ORGANISAČNÍ SÍŤ.

Školní a nedospělá mládež nemůže tvořiti spolků; jen osoby dospělé mohou býti jejich členy. Sdružovati se bez povolení úředního je protizákonné. »Svaz Junáků Skautů republiky Československé« je spolkem, jehož členy mohou býti opět spolky (místní sdružení), zabývající se výchovou skautskou. Úkolem místních sdružení je organisovati skautské jednotky, na př. sdružovati mládež ve skautské oddíly. To vykonávají tyto spolky v dohodě s plnomocníky Svazu, zpravodaji, a prostřednictvím některých obětavých a schopných svých členů, činovníků; v místech, kde není příznivých podmínek k utvoření místního sdružení, obstarává úkoly tohoto spolku zpravodaj sám. Každé místní sdružení je spolkem povoleným úředně a má své stanovy. Vzor těchto stanov je na str. 23. Kromě těchto spolků může Svaz Skautů přijímati za členy ještě osoby dospělé, hlavně příznivce skautingu. Svaz Skautů je spolkem celostátním a stěžejní body vnitřní organisace jsou obsaženy v jeho stanovách (str. 9).

Hoch, přihlásivší se do organisace skautské, nestane se členem Svazu, ani přímým členem místního sdružení, nýbrž Skautem (Vlčetem atd.) svého oddílu, jak ověří se mu i v jeho průkazce skautské. A také skautský oddíl nemůže vystupovati před úřady jako samostatná jednotka, ale musí tak činiti prostřednictvím svého Místního sdružení, zpravodaje Svazu, nebo musí zaň jednati jiná dospělá osoba (činovník) svým jménem.

SVAZ.

Podle svazových stanov je nejvyšší institucí v naší organisaci