Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/36

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

Valný sjezd.

jenž zasedá pravidelně jednou za dva roky. Kromě činovníků ústředních, zástupců ministerstev RČS, zpravodajů, sborových vůdců a tajemníků sjedou se k němu také zástupci všech místních sdružení i oddílů. Předním úkolem Valného sjezdu je volba Hlavního stanu, t. j. Ústřední rady a Náčelnictva, pro příští dvouletí, pak určení směrnic k další činnosti (viz str. 12).

Hlavní stan

zastupuje v mezidobí Valný sjezd. Kromě členů Ústřední rady a Náčelnictva účastní se jeho schůzí i župní zpravodajové (viz str. 13).

Pomocnými institucemi pracovními, které také připravují usnesení Hlavního stanu k uskutečnění jsou Odbory Hlavního stanu, a to finanční komise a odbory: hospodářský a stavební, organisační, výchovný, zahraniční a tiskový, jimž přidruženy oddělení propagační a knihovna.

Finanční komise.

  • a) sestavuje předběžné rozpočty Svazu a předkládá je Ústřední radě a Náčelnictvu ke schválení;
  • b) pečuje o získání příjmů pro potřeby Svazu;
  • c) schvaluje v době mezi schůzemi Ústřední rady všechna vydání Svazu a předkládá je k dodatečnému schválení Ústřední radě;
  • d) sestavuje rozpočet a výroční pokladní zprávu;
  • e) vyřizuje záležitosti úrazového pojišťování (strana 184).

Práci finančního odboru řídí pokladník Svazu a členové odboru rozdělí mezi sebou kontrolu nad hospodařením kanceláří, biografu, tiskového odboru, prodejny atd.

Do schůzí buďtež zváni revisoři účtů, kteří však nejsou členy komise.

Ústřední rada

je nejvyšším ochráncem ideí skautských a spravuje

A . “ 4