Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/19

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

Náčelnictva v pořadu, jak byli uvedeni na kandidátní listině.

 1. V prvé schůzi, svolané nejpozději do čtrnácti dnů po Valném sjezdu, zvolí Náčelnictvo ze svého středu jednatele, archiváře, po případě další činovníky a vymezí jejich působnost.
 2. Náčelnictvo pečuje o veškerou výchovnou a technickou stránku života skautského.
 3. Vytváří vnitřní řády Svazu a v mezích jejich ustanovení jmenuje činovníky (zemské náčelníky, zpravodaje, sborové a oddílové vůdce a jich zástupce, instruktory, tajemníky) a vymezuje jim obor a oblast působnosti.
 4. Má právo přijímati a vylučovati činné a dopisující členy Svazu.
 5. Seskupuje členstvo Svazu a mládež, vychovávanou ve Svazu do skupin teritoriálních nebo technicko-výchovných.
 6. Jednotlivé technické odbory ústředí Svazu, jimž to bylo přiznáno usnesením Hlavního stanu, mají právo vyslati do Náčelnictva po jednom zástupci s právem hlasovacím.
 7. Náčelnictvo má právo disponovati s vědomím pokladníka Svazu k účelům spolkovým částkou až do výše 1000 Kč.
 8. Schází se vyjma školní prázdniny obvykle dvakrát do měsíce, za předsednictví náčelníka, náčelní nebo místonáčelníka.

XVIII. Místní sdružení.

 1. Na podporu skautského hnutí určité oblasti zakládá Svaz Místní sdružení Svazu junáků skautů republiky Československé, jež jsou odbočnými spolky Svazu s vlastními stanovami.
 2. Vzorné stanovy Místních sdružení vydá Svaz.
 3. Obvod, který má Místní sdružení spravovati, jest vymezen okresním zpravodajem Svazu.
 4. V případě zrušení spolku připadne jeho jmění Svazu, který ho užije k účelům obdobným.