Stránka:AB Svojsík - Organisace.pdf/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

XVI. Ústřední rada.

 1. Ústřední rada skládá se ze starosty, šesti místostarostů, dvanácti členů a pěti náhradníků.
 2. Členy Ústřední rady jsou též ze svého úřadu náčelník, náčelní, místonáčelníci a zpravodajové Náčelnictva. # Revisoři účtů a předseda Čestné rady nejsou členy Ústřední rady.
 3. V Ústřední radě jest vyhraženo po jednom místě zástupcům ministerstev školství a národní osvěty, zdravotnictví a tělesné výchovy, národní obrany a sociální péče.
 4. Ustavující schůze Ústřední rady sejde se nejpozději čtrnáct dní po volbě a zvolí ze svého středu tyto činovníky: dva jednatele, dva pokladníky, zapisovatele, archiváře, správce domu a po případě jiné činovníky.
 5. Ústřední rada je nejvyšším ochráncem ideí skautských, schvaluje po návrhu Náčelnictva význačné podniky Svazu, spravuje jmění a podává Valnému sjezdu zprávy.
 6. Má právo přijímati a vylučovati přispívající, podporující a zakládající členy Svazu.
 7. Revisoři účtů bdí nad hospodářstvím Svazu, kontrolují je, zkoumají účty a podávají Valnému sjezdu zprávy a návrhy.
 8. Náhradníci nastupují na místa ubylých členů Ústředí rady v pořadu, jak byli uvedeni na kandidátní listině.

XVII. Náčelnictvo.

 1. Náčelnictvo tvoří: náčelník, náčelní (ustanovená pro dívčí odbor), tři místonáčelníci, dva zpravodajové, dvanáct dalších členů Náčelnictva a 5 jejich náhradníků.
 2. Plnomocníci Náčelnictva, jmenovaní Náčelnictvem Svazu z řad činných členů pro správu určitých oblastí mají titul a hodnost zemských náčelníků a zasedají právoplatně v Náčelnictvu.
 3. Náhradníci nastupují na místa ubylých členů