Stránka:ŠÍN, Otakar - Úplná nauka o harmonii. Díl první - Methodika a příklady.djvu/11

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Při kontrole této stránky se objevil problém

Dále poučují nás příklady také o tom, že i stejné tóny mohou býti chápány ve smyslu různých tónových jednotek (viz tóny g' g g' v druhém taktu uvedeného příkladu), nebo že i tóny příslušné k téže tónové jednotce mohou býti chápány různě (viz tóny g' druhého a e' třetího taktu). Příčinu toho nutno hledati v metrické závažnosti a ve formě. V uvedeném příkladě je nám přímo nutností, aby konečný tón e' odlišoval se od předcházejícího tónu g' , t. j. aby ukončení melodie bylo tímto kontrastem dvou různých tónových jednotek naznačeno určitěji.

Má tudíž metrum a formální umístění vliv na harmonické pojímání tónů.

b) Akord

Seznali jsme, že tón sám nevyjadřuje přesně i harmonii. Týž tón na různých místech může míti i různou harmonickou příslušnost. Ani souzvuk dvou tónů není o mnoho přesnější. Na př. souzvuk c'-e' mohli bychom chápati jako harmonickou jednotku tónu c' nebo též jako harmonickou jednotku tónu a. Zato souzvuk tří tónů, který nazýváme akordem, vyjadřuje již harmonii přesněji.

Akord je tudíž souzvuk nejméně tří tónů. Podle počtu různých tónů třídíme akordy na troj-, čtvero-, patero-dvanácterozvuky. Počínaje šestizvukem nazýváme je též mnohozvuky.

Základní formy akordické tvoříme kupením tercií na základním tónu. Seskupení dvou tercií nad sebou nazýváme kvintakordem, tří tercií nad sebou septimovým akordem, čtyř tercií nad sebou nonovým akordem.

Ostatní formy akordické jsou z těchto základních odvozeny. Jsou buď jejich obratem nebo jsou z nich složeny.

Nejdůležitějšími ze základních forem akordických jsou: Kvintakordy, které jsou složeny z velké a malé tercie: durový kvintakord se spodní velkou (durovou) a vrchní malou, mollový se spodní malou (mollovou) a vrchní velkou tercií. Septimové akordy: durový kvintakord s vrchní malou septimou a mollový kvintakord se spodní malou septimou. Nonové akordy, které vzniknou z uvedených septakordu přidáním velké tercie nahoře nebo dole.

Durový kvintakord: d)
h
g]
malá/velká tercie.
Mollový kvintakord: a]
f
d)
velká/malá tercie.
Septimový akord s vrchní septimou: f]
d)
h
g
malá septima.
Septimový akord se spodní septimou: a)]
f
d
h
malá septima.
Nonový akord: a[(]
f)
d
h
g
velká nona spodní, velká nona vrchní.