Stránka:České státní právo.djvu/32

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

pro posuzování postupu české delegace několik všeobecných zásad.

Uveďme si nejprve na pamět, jaký význam má naše vstoupení na radu říšskou:

Vstoupení toto stalo se bez vzdání se práva státního. Šli jsme na říškou radu, abychom připravovali půdu pro odstranění nynějšího dle našeho přesvědčení nezákonného stavu a pro zavedení pořádku obnovením historického práva státního. Strana státoprávní jest tedy stranou bojovnou, stranou revise státních řádův. Proto strana tato musí posuzovati každý krok svůj se stanoviska státního práva a uvažovati nejen, zdali nečelí kroky ty proti státnímu právu, nýbrž také zdali nečelí k utvoření poměrů, které by stížily obnovení práva státního (ku př. státní řeč, nové centrální úřady atd.) Při tom vždycky musí býti delegace česká pamětliva toho, že na říšské radě jest jen prozatímně a že musí býti úplně připravena a ozbrojena, aby v případu útoku odpověděti mohla silnou passivní opposicí.

Jest nyní otázka, jakou posici má zaujímati delegace česká proti vládě. Měřítkem opět musí býti, jaké stanovisko zaujímá vláda proti požadavku státního práva.

Ve vládní straně mohla by česká delegace býti jen, kdyby vláda chtěla nejen slovy, nýbrž také skutky provésti státní právo. Bude-li podporovati