Stránka:České státní právo.djvu/18

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka byla zkontrolována

místě. A příkladů jiných a jiných najde každý zajisté dost ve státním hospodářství rakouském. — Povolování výdajů vojenských dávalo by sněmu do ruky moc, aby měl vliv na výši těchto výdajův. Jaký vliv máme nyní, ví a cítí každý poplatník.

Co se týče prospěchů politických, sluší jim rozuměti zvětšení vlivu našeho na vyřizování společných záležitostí říšských. Země české již nyní za nepřirozených a nepříznivých poměrů jsou aktivní, to jest mají tolik bohatství, že Rakousko může z daní v nich vybraných vyrovnávati schodky v několika zemích (majících více vydání nežli příjmů). Při státním právu nastal by rozvoj ještě potěšitelnější. Stát náš byl by finančně a hospodářsky mocný a důsledkem toho by bylo, že by měl mocný hlas v soustátí rakouském. Tato vážnost jeho by se zvýšila ještě i tím, že při vysoké dokonalosti průmyslové mohl by se odvážiti k opravám společenským čili sociálním (řešení otázky selské, dělnické, maloživnostnické atd.), ke kterým ostatní státové v soustátí pro nedostatečný vývoj odvážiti by se nemohli. Poněvadž by stál následkem toho na vyšším stupni vývoje, měl by také větší váhu v radě států rakouských. Vliv na výdaje vojenské vedl by nevyhnutelně k vlivu na politiku zahraniční. Mohlo by se ještě mnoho napsati o prospěchu, který by z obnovení práva státního plynul. Malé místo nám vyměřené nutí nás však obrátiti se k dalším předmětům tohoto spisku.