Státní president dr. Hácha u Zastupujícího říšského protektora

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Státní president dr. Hácha u Zastupujícího říšského protektora
Autor: Převážná část: Emil Hácha
Zdroj: Lidové noviny, roč. 51, č. 73. str. 1
Moravská zemská knihovna v Brně
Vydáno: 16. 03. 1943
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Kurt Daluege

Zastupující říšský protektor SS-Oberstgruppenführer a Generaloberst policie Daluege přijal v přítomnosti státního sekretáře SS-Gruppenführera K. H. Franka o 12. hodině státního presidenta dr. Háchu. Státní president učinil k Zastupujícímu říšskému protektorovi tento projev:

Vaše Excellence!

Ve vzpomínkách, které spojujeme s památným dnem 15. března r. 1939 na prvém místě bude vždy státi mohutná osobnost našeho Vůdce Adolfa Hitlera. I příští generace budou mu vděkem povinny za to, že převzetím ochrany nad českým národem uchránil země Čechy a Moravu před všemi hrůzami válečné zkázy. Povinností nás všech naproti tomu jest dbáti toho, aby dílo Vůdcovo zůstalo uchováno zejména před vrcholícím nebezpečím bolševického východu. Jak s uspokojením mohu zjistit, jest dnes již ve všech vrstvách českého obyvatelstva chápáno, že boj Říše proti společným nepřátelům Evropy jest i bojem naším a že jen vítězství Říše může přinésti klid a mír do našich domovů. I u nás si široké vrstvy dobře uvědomují, že starosti a tvrdosti, které válka nezbytně přináší, jsou jen přechodným zjevem v gigantickém boji Říše o lepší zítřek. Česká veřejnost vděčně přijala otevřená slova pana státního sekretáře Karla Hermanna Franka, která rozptýlila obavy, šířené nepřátelskou propagandou.

Nedávná velká manifestace zástupců všech vrstev českého lidu jest mi nejen potěšitelným dokladem tohoto správného smýšlení, nýbrž i příslibem největšího pracovního vypětí v dnešním totálním nasazení všech sil. S tímto odhodláním vstupujeme do pátého roku naši obnovené příslušnosti k Říši. Bude při tom zapotřebí stále vice nejen vzájemného porozumění, nýbrž i nesmlouvavé obětavosti. Jest mým přáním, aby nebyla zanedbána žádná příležitost, která tyto vlastnosti může v nás posílit.

S díkem vzpomínám v této chvíli velké práce, kterou Vaše Excellence vynaložila ode dne, když jste byl pověřen úřadem Zastupujícího říšského protektora a dovoluji si projevit naději, že nám při plnění úkolů, které nás očekávají, poskytnete jako dosud blahovolnou podporu.

Prosím Vaši Excellenci jménem svým i jménem své vlády, abyste Vůdci tlumočil ujištěni naší naprosté oddanosti a neochvějné věrnosti.

Nacistické okupace českých zemí v letech 1939–45 si vyžádala přes tři sta tisíc obětí. Pocity bezmoci vůči bezprecedentnímu násilí i tvrdá cenzura našly pochopitelně svůj obraz také v publikovaných textech a projevech. Řada novinářů, politiků a jiných veřejných představitelů té doby — z donucení, strachu, naivity, snahy o volbu menšího zla či z kariérismu — zveřejňovala texty a pronášela projevy, v nichž v souladu či v rozporu se svými názory omlouvala či dokonce vychvalovala válečné zločiny a jejich pachatele a prezentovala jimi nastolený režim jako záruku pro nerušený rozvoj českého národa. Články s opačným vyzněním vycházet nesměly. A ani opatrnost či podlézavost někdy neuchránily pisatele od perzekuce.

Jediným smyslem zveřejnění tohoto a dalších podobných textů ve Wikizdrojích je, přiblížit současnému čtenáři, jaké argumenty používala nacistická propaganda vůči poraženému národu a jak se s nimi vyrovnávali oficiální tvůrci veřejného mínění. Wikizdroje obsahují desítky tisíc uměleckých, politických, náboženských, publicistických a jiných textů a uveřejnění žádného z nich — včetně tohoto — neznamená jakoukoli podporu názorů v něm uvedených. Rovněž upozorňujeme, že někteří autoři byli za svou slovní podporu nacistům po válce potrestáni podle Benešových dekretů a že podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka je v současnosti trestným činem.