Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002
Autor: Vláda ČR
Zdroj: Sbírka zákonů Rozhodnutí
Vydáno: 12. srpna 2002
Licence: PD CZ
Související články ve Wikipedii:
Nouzový stav v Česku, Mimořádná opatření pro krizové stavy, Povodeň v Česku (2002)
ROZHODNUTÍ PŘEDSEDY VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 12. srpna 2002

V souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky,
vyhlašuji
pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní

NOUZOVÝ STAV

na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002.

I.

Pro řešení vzniklé krizové situace nařizuji

 • 1. krizová opatření
  • a) evakuaci ohrožených osob z postiženého a ohroženého území,
  • b) zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob na postiženém území a na území, z něhož byla provedena evakuace, s výjimkou osob provádějících záchranné a likvidační práce podle pokynů příslušného krizového štábu,
  • c) pracovní výpomoc a povinnost poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
  • d) provádění stavebních prací, terénních úprav a odstraňování staveb, je-li to v souvislosti s vývojem krizové situace nezbytné pro zmírnění nebo odvrácení veřejného ohrožení,
  • e) povinné hlášení přechodné změny pobytu osob ve smyslu ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon),
  • f) použití občanů povinných civilní službou k provádění krizových opatření.

Uvedená krizová opatření konkretizuje primátor hlavního města Prahy pro území hlavního města Prahy a hejtmani krajů, pro které je nouzový stav vyhlášen, pro území příslušných krajů podle místních potřeb a podmínek řešení krizové situace.

 • 2. místopředsedovi vlády a ministru vnitra
  • a) aktivovat Ústřední krizový štáb k operativní koordinaci opatření prováděných v souvislosti s řešením vzniklé krizové situace a k přípravě návrhů opatření pro vládu České republiky,
  • b) přijmout opatření k ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti a ochraně majetku v postiženém území a v prostorech, které budou dotčeny prováděnými krizovými opatřeními,
  • c) seznámit s tímto rozhodnutím primátora hlavního města Prahy a hejtmany příslušných krajů,
  • d) zajistit vyhlášení tohoto rozhodnutí ve Sbírce zákonů České republiky.
 • 3. ministru obrany – přijmout v součinnosti s ministrem vnitra, primátorem hlavního města Prahy a hejtmany příslušných krajů opatření k použití vojáků v činné službě při řešení krizové situace.
 • 4. místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti – přijmout opatření k zajištění podmínek výkonu vazby a trestu odnětí svobody ve věznicích na území postiženém nebo ohroženém krizovou situací tak, aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví osob.
 • 5. ministryni školství, mládeže a tělovýchovy – přijmout opatření k zajištění vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v důsledku krizové situace vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce.
 • 6. všem členům vlády – přijmout opatření k omezení škod a ztrát a k zabezpečení výkonu činností v rámci své působnosti v postiženém a ohroženém území.
II.

V souvislosti s prováděním krizových opatření se na území, pro které je vyhlášen nouzový stav, na nezbytně nutnou dobu a v nezbytně nutném rozsahu omezují

 • a) právo na nedotknutelnost osoby a nedotknutelnost obydlí při evakuaci osob z místa, na kterém je bezprostředně ohrožena na životě nebo zdraví,
 • b) vlastnické a užívací právo právnických a fyzických osob k majetku v souvislosti s povinností poskytování věcných prostředků potřebných k řešení krizové situace,
 • c) svoboda pohybu a pobytu osob v prostoru, z něhož byla provedena evakuace,
 • d) právo provozovat podnikatelskou činnost, která by ohrožovala prováděná krizová opatření nebo narušovala, popřípadě znemožňovala jejich provádění,
 • e) právo na stávku, pokud by tato stávka vedla k narušení, případně znemožnění záchranných a likvidačních prací.
III.

Toto rozhodnutí nabývá účinnosti dnem 12. srpna 2002 v 18.00 hodin. Jeho platnost končí dnem 22. srpna 2002 ve 24.00 hodin.
Předseda vlády:
PhDr. Špidla v. r.