Rezoluce Valného shromáždění OSN ES‑10/L.22

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Rezoluce Valného shromáždění OSN ES‑10/L.22
Podtitulek: Status Jeruzaléma
Autor: neuveden
Zdroj: http://undocs.org/en/A/ES-10/L.22
Vydáno: 2017-12-21
Licence: PD UN
Překlad: Uživatel:Shlomo
Licence překlad: CC0
Související na Wikidatech: status of Jerusalem

Organizace spojených národů
Valné shromáždění
Desáté zvláštní krizové zasedání
Položka agendy 5
Ilegální izraelské akce v okupovaném východním Jeruzalémě a na zbytku okupovaných palestinských území

Turecko a Jemen: návrh rezoluce

Status Jeruzaléma[editovat]

Valné shromáždění

znovu potvrzujíc své relevantní rezoluce, včetně rezoluce 72/15 z o Jeruzalému,

znovu potvrzujíc rovněž relevantní rezoluce Rady bezpečnosti, včetně rezoluce 242 (1967) z , 252 (1968) z , 267 (1969) z , 298 (1971) z , 338 (1973) z , 446 (1979) z , 465 (1980) z , 476 (1980) z , 478 (1980) z a 2334 (2016) z ,

vedeno cíli a principy Charty Spojených národů a znovu potvrzujíc, inter alia, nepřípustnost získávání území silou,

majíc na paměti zvláštní status Svatého města Jeruzaléma a zejména potřebu ochrany a zachování jedinečných duchovních, náboženských a kulturních rozměrů tohoto města, jak jsou předvídány v relevantních rezolucích Spojených národů,

zdůrazňujíc, že Jeruzalém je záležitost konečného statusu, kterou je třeba vyřešit jednáními v souladu s relevantními rezolucemi Spojených národů,

vyjadřujíc v tomto ohledu hluboké politování nad nedávnými rozhodnutími týkajícími se statusu Jeruzaléma,

  1. potvrzuje, že jakákoli rozhodnutí či konání, která mají za cíl změnu charakteru, statusu nebo demografického složení Svatého města Jeruzaléma nemají žádný právní následek, jsou nulitní a neplatná a musejí být anulována v souladu s relevantními rezolucemi Rady bezpečnosti, a v tomto ohledu vyzývá všechny státy, aby se zdržely zřizování diplomatických misí ve Svatém městě Jeruzalémě shodně s rezolucí Rady bezpečnosti 478 (1980);
  2. požaduje, aby všechny státy dodržovaly rezoluce Rady bezpečnosti týkající se Svatého města Jeruzaléma a neuznaly žádné akce nebo opatření příčící se těmto rezolucím;
  3. znovu apeluje na zvrácení negativních trendů na zemi, které ohrožují dvoustátní řešení, a na zintenzivnění a urychlení mezinárodních a regionálních snah a podpory zaměřené na bezodkladné dosažení všeobecného, spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě na základě relevantních rezolucí Spojených národů, madridských podkladů, včetně zásady země za mír, Arabské mírové iniciativy[1] a Cestovní mapy Blízkovýchodního kvartetu[2], a ukončení izraelské okupace započaté v roce 1967;
  4. rozhodlo dočasně odročit desáté zvláštní krizové zasedání a zmocnit předsedu Valného shromáždění na jeho nejbližším zasedání, aby na žádost členských států obnovil jeho jednání.

  1. A/56/1026-S/2002/932, příl. II, rezoluce 14/221.
  2. S/2003/529, příl.