Přeskočit na obsah

První stavba komunismu – slavné vítězství sovětského lidu

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Údaje o textu
Titulek: První stavba komunismu – slavné vítězství sovětského lidu
Autor: Ivan Olbracht
Zdroj: Rudé právo, 27.07.1952, roč. 33, č. 195, s. 1
Archiv ÚČL AV ČR
Vydáno: 27. 7. 1952
Licence: PD old 70
Související na Wikidatech: Volžsko-donský průplav

Zdar vám a mnoho pozdravů a blahopřání, sovětští soudruzi, kteří jste dobudovali první stavbu rodícího se komunistického světa! A vřelé díky vám, poněvadž jsme si vědomi, že jste Volžsko-donský průplav stavěli také pro nás, kteří teprve kráčíme k socialismu.

Pod vlajkou OSN vyvražďují již přes dva roky Spojené státy americké obyvatelstvo Koreje a ničí její hospodářské statky i kulturu; francouzská vláda vede již po dlouhá léta krvavou a obětiplnou válku ve Vietnamu; vraždí se v zájmu imperialistů v Íránu, Egyptě a Tunisu, ve Francii a v Itálii; v Americe jsou odsuzováni k smrti nevinní příslušníci černošského obyvatelstva; do lidově demokratických států se imperialisté snaží vpašovat diversanty a vrahy. A v tomto nekonečném krveprolévání není žádná zbraň dosti podlá, aby jí nebylo použito.

Sovětský svaz zatím buduje. Jak úžasný rozdíl za sedm let! Jak nebetyčný rozdíl od počátku Velké říjnové socialistické revoluce! Země zničená poslední válkou je znovu vybudována, Moskva a Leningrad stojí krásnější než předtím, Stalingradská a Kujbyševská elektrárna, Cimljanská přehrada, průplav Volha–Don, jihoukrajinský vodní kanál, Hlavní turkmenský kanál, výškové stavby v Moskvě – mění tvářnost sovětské země. Na místech pouště vznikají ve vaší vlasti úrodné kraje, vaše kultura dobývá dík sovětským vědcům a umělcům celého světa.

Jak může skončiti zápas těchto dvou světů? Světa ničícího a světa budujícího? Odpovězte si sami! A nezapomeňte při své odpovědi mysliti na poměr sil mezi budovateli a ničiteli.

Toužíme jíti za vámi, sovětští soudruzi! Jsme si vědomi, že jste dále než my. Ale také my pracujeme, také my jsme od roku pětačtyřicátého ve výstavbě socialismu pokročili. Budujeme železárny v Košicích, Hutní kombinát u Košic, vodní přehrady u Lipna, Slap a na Váhu, strojírenské závody u Žďáru. Také my myslíme na generace, které přijdou po nás a které naší práce ještě plněji využijí, než to dokážeme my.

Zdar vašemu a našemu dobrému dílu! Záhubu těm, kdo je chtějí ničit!