Projev ministra zahraničních věcí Jana Lipavského na 77. zasedání Valného shromáždění OSN

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Projev ministra zahraničních věcí Jana Lipavského na 77. zasedání Valného shromáždění OSN
Autor: Jan Lipavský
Krátký popis: 21. září 2022, New York
Zdroj: mzv.cz
Licence: PD manifesto

Pane předsedo, Excelence, dámy a pánové,

Organizace spojených národů a její principy, které jsme vytvořili po druhé světové válce, jsou ve vážném ohrožení.

Rusko, které je jedním ze stálých členů Rady bezpečnosti OSN a zároveň jedním z těch, kteří by měli Chartu OSN chránit, útočí na suverénní sousední demokracii a rozvrací východní Evropu i celý svět.

Pokud i nadále umožňujeme novou koloniální válku, nač tu tedy jsme? Proč vůbec udržujeme tuto Organizaci spojených národů při životě? Záleží nám na tom, anebo je nám to lhostejné?

Zahraniční politika české vlády se řídí odkazem našeho bývalého prezidenta Václava Havla. Tento světově uznávaný bojovník za lidská práva a významný politik kdysi řekl:

„Naše lhostejnost k druhým může vyústit v jediné: lhostejnost druhých vůči nám.”

Skutečnost, že se zde scházejí zástupci všech členských států OSN, aby řešili nejdůležitější globální otázky, svědčí o tom, že vůči utrpení druhých nejsme lhostejní.

Dokazuje to, že nám na tom záleží.

Okolnosti se však od našeho posledního setkání dramaticky změnily.

Ruská invaze na Ukrajinu zásadně otřásla mezinárodním uspořádáním. Dnem 24. února vstoupila nejen Evropa, ale celý svět do nové éry.

Rusko se snaží rozbít bezpečnostní uspořádání evropského kontinentu a rozpoutává koloniální dobyvačnou válku. Je smutnou ironií, že prezident Putin vyhlašuje částečnou mobilizaci a hrozí světu použitím jaderných zbraní v den, kdy si připomínáme Mezinárodní den míru. Jaký další důkaz potřebujeme? To je naše nová strašlivá realita.

Neospravedlnitelná, nevyprovokovaná a nezákonná ruská válečná agrese proti Ukrajině není jen očividným porušením Charty OSN. Výrazně poškozuje globální ekonomiku a potravinovou bezpečnost mnoha zemí, jejichž zástupci jsou přítomni zde v sále. Vážně ohrožuje mezinárodní řád založený na dodržování pravidel a poškozuje tak všechny členské státy OSN.

Jsem doslova šokován, když poslouchám ruské státem kontrolované televizní kanály, které hlásají do světa, že Ukrajinu i svět je potřeba nechat vyhladovět a vymrznout. Schvalují mučení a masové vraždění civilistů s odůvodněním, že svět se musí Ruska bát.

Rusko musí okamžitě zastavit své vojenské akce a stáhnout všechna svá vojska z celého území Ukrajiny. Je otřesné, že Rusko zcela ignoruje rezoluce přijaté Valným shromážděním OSN.

Česko jednoznačně hájí právo Ukrajiny bránit svou územní celistvost a obyvatelstvo v souladu s článkem 51 Charty OSN.

Česko plně podporuje suverenitu, jednotu a nezávislost Ukrajiny v jejích mezinárodně uznaných hranicích. Nikdy neuznáme nezákonnou anexi Krymu. Důrazně odsuzujeme nadcházející zmanipulovaná pseudoreferenda v některých částech ukrajinského území.

Důrazně odmítáme jakékoli pokusy o vytváření různých sfér vlivu namísto rovnocenných partnerství. Doba zakládání kolonií a dobývání území silou zbraní je pryč!

Dnes je to Ukrajina a zítra to může být kdokoliv z nás!

My tento svět ruských koloniálních choutek odmítáme.

Jsme otřeseni zvěrstvy, která ruský útočník páchá. Odsuzujeme existenci „filtračních“ táborů provozovaných Ruskem i hrůzy v Mariupolu, Buči, Irpini, Izjumu a na mnoha dalších místech Ukrajiny, stejně jako apokalyptické ostřelování civilní infrastruktury.

Do Ruska byly deportovány statisíce ukrajinských občanů včetně dětí. Dětí, které byly násilně odebrány rodičům! Připomíná to ty nejhorší praktiky Sovětského svazu a nacistického Německa v první polovině 20. století.

Všechny tyto zprávy o chování ruské armády musí být nezávisle vyšetřeny. Rusko musí dodržovat své závazky podle mezinárodního humanitárního práva.

Rusko za svou agresi nese jednak mezinárodní odpovědnost, ale existuje také individuální trestní odpovědnost – za všechny zločiny, kterých se ruská vojska dopustila v tak velkém rozsahu. Všechny válečné zločince poženeme k odpovědnosti.

Česko podpořilo postoupení věci žalobci Mezinárodního trestního soudu, aby zahájil vyšetřování situace na Ukrajině.

Rovněž jednoznačně podporujeme žádost Ukrajiny o zahájení trestního řízení proti Ruské federaci u Mezinárodního soudního dvora podle Úmluvy o genocidě.

Vyzýváme k vytvoření zvláštního mezinárodního tribunálu, který bude stíhat zločiny agrese spáchané Putinovým Ruskem.

Ukrajinu podporujeme i v dalších oblastech. Česko přijalo nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků v přepočtu na obyvatele - přes 400 tisíc. Poskytujeme rozsáhlou humanitární pomoc a podporujeme úsilí ukrajinské vlády o stabilizaci, obnovu a rekonstrukci. Nejen slovy, ale i činy.

Pane předsedo,

ruská agrese proti Ukrajině jen posílila odhodlání naší země nadále podporovat nezávislá média, občanskou společnost a obránce lidských práv.

V oblasti lidských práv se situace všech svobodomilných občanů v Rusku nesmírně zhoršila.

Úspěšně jsme se ucházeli o místo v Radě pro lidská práva, které v květnu uvolnilo Rusko. Rád bych poděkoval za širokou podporu, které se nám od mnohých z vás dostalo.

Vřele vítáme jmenování pana Volkera Türka novým Vysokým komisařem pro lidská práva. Rád bych poděkoval předchozí Vysoké komisařce pro lidská práva Michelle Bacheletové za její obětavou práci po dobu jejího působení ve funkci.

Poslední zpráva o Číně vydaná jejím úřadem poukázala na alarmující porušování lidských práv muslimských skupin obyvatel, včetně Ujgurů.

Bohužel se také neustále zhoršuje situace v oblasti lidských práv v zemích jako Afghánistán, Kuba, Etiopie, Írán, Myanmar či Venezuela.

Přejeme si, aby se Myanmaru podařilo dospět k mírovému řešení současné krize.

S hrůzou sledujeme surový způsob, jakým íránské úřady jednají s oprávněně protestujícími ženami.

V Bělorusku se režim uchyluje k brutálnímu násilí vůči svým oponentům. V uplynulých dvou letech byly zadrženy desetitisíce Bělorusů a všechna nezávislá média a všechny organizace občanské společnosti byly zlikvidovány.

Jsme znepokojeni rostoucím antisemitismem a popíráním holokaustu. Letos uplynulo osmdesát let od nechvalně proslulé „konference ve Wannsee“, která přinesla tzv. „konečné řešení židovské otázky“, v jehož důsledku bylo zavražděno téměř šest milionů židů.

Česko znovu zdůrazňuje právo Izraele na ochranu svých občanů proti jakýmkoliv teroristickým akcím, včetně úmyslných raketových útoků proti izraelským civilistům.

Pane předsedo,

Česko v současné době předsedá Evropské unii. Naše priority jako obrana Ukrajiny, zajištění energetické bezpečnosti a prosazování demokracie a lidských práv nemají pouze regionální dosah. Jsou svou podstatou globální.

Ruská agrese jen prohloubila již existující globální problémy. Zpomalil se pokrok při plnění cílů udržitelného rozvoje a celosvětové oživení po pandemii covidu-19. Ceny zemědělských komodit rostou na celém světě.

Pro nás, kteří pracujeme s mladými a nasloucháme jejich obavám, je důležité znovu urychlit plnění cílů udržitelného rozvoje.

Klimatická změna, znečišťování životního prostředí a ztráta biodiverzity jsou hlavními celosvětovými problémy. Na základě humanitárních, rozvojových a mírových cílů musíme komplexně řešit krize, včetně pandemie, udržitelných potravinových systémů a odolnosti vůči změnám klimatu.

Naší kolektivní odpovědností je zajistit, aby Světová zdravotnická organizace mohla pracovat efektivně a aby byla schopna nezávisle na jakýchkoliv politických vlivech pomáhat všem a na nikoho nezapomínat. Pevně podporujeme celosvětové úsilí o zajištění rovného přístupu k vakcínám a zdravotní péči.

Blíží se příští Klimatická konference OSN COP 27 v Egyptě a v sázce je mnoho.

Bylo to již řečeno mnohokrát, ale budu to ještě jednou opakovat: pokud nebudeme nic dělat nyní, pak může být příliš pozdě!

Rozvoj vztahů mezi Evropskou unií a Afrikou patří k prioritám českého předsednictví EU. Afrika se potýká s nedostatkem potravin a s negativními dopady klimatických změn a pandemie covid-19. Ruská agrese vůči Ukrajině zablokovala vývoz zemědělských produktů.

Nemohu nevyjádřit své pobouření nad tím, jak se ruská dezinformační propaganda snaží zneužívat potravinové krize v Africe k šíření nepravdivých narativů, že za tento nedostatek mohou protiruské sankce EU. Je evidentní, že kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu, tak bychom nemuseli tento problém vůbec řešit.

Pane předsedo,

co se týče dalších bezpečnostních otázek, jsme znepokojeni vzrůstajícím napětím v Tchajwanském průlivu v důsledku jednostranných výhružných akcí. Očekáváme, že spory v oblasti budou vyřešeny mírovou cestou a že stávající status quo bude zachován.

Digitální prostor přináší mnoho nových příležitostí, ale jsou zde i rizika: kybernetické útoky a kybernetická trestná činnost, zneužívání technologií a zejména dezinformace.

Řeknu to jasně – lež není názor. Příliš dlouho jsme přehlíželi šíření dezinformací namířených proti našim společným hodnotám.

A nezapomínejme ani na dezinformace o covidu. Tvrdě jsme se poučili, když dezinformace začaly působit ztráty na lidských životech.

Proto musíme zajistit, aby naši občané a společnost byly odolní a aby nezávislá média mohla svobodně působit. Nadále se budeme snažit pomáhat zemím vystaveným lžím a propagandě.

Česko prosazuje koncepci „digitálního humanismu“, kde nové technologie zohledňují lidské zájmy a potřeby.

Případy vypínání internetu jsou stále častější. Musíme zachovat svobodný, otevřený, bezpečný a zabezpečený kybernetický prostor. Lidská práva v online prostoru musí platit stejně jako v prostoru offline.

Počet kybernetických útoků, včetně těch podporovaných státy, neustále roste, stejně tak jako jejich závažnost. S eskalací agresivní politiky Ruska se vynořily nové potencionální teroristické hrozby.

Terorismus zlomyslně využívá slabou vládu, hospodářské potíže a sociální nespravedlnost. Nejpostiženější oblastí v tomto směru je Sahel.

Česko znovu zdůrazňuje své odhodlání potírat terorismus a podporovat země postižené teroristickými útoky či hrozbami.

Rád bych využil této příležitosti, abych připomněl Rusku, že Česko stále ještě čeká na oficiální odpověď v záležitosti výbuchů v muničním skladu v roce 2014. Tento naprosto odporný čin byl naplánován a proveden agenty ruské vojenské rozvědky GRU a stál životy dvou nevinných českých občanů, nemluvě o materiálních škodách. Takové chování je jasným porušením mezinárodního práva.

Pane předsedo,

ruská agrese vůči Ukrajině má nepříznivý dopad i na mezinárodní snahy o nešíření jaderných zbraní. Rusko neváhá používat nebezpečnou jadernou rétoriku, která se stala novým standardem terorizování pokojného obyvatelstva.

Česko rozhodně odsuzuje ruský útok na záporožskou jadernou elektrárnu a její následnou okupaci. Jakýkoliv ozbrojený útok proti jaderným zařízením určeným k mírovým účelům je porušením Charty OSN a stanov Mezinárodní agentury pro atomovou energii.

S politováním konstatujeme, že navzdory zdlouhavými jednáním nebylo možné dosáhnout shody ohledně závěrečného dokumentu 10. hodnotící konference Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, protože Rusko bylo proti.

Rovněž vyzýváme Írán, aby bezodkladně plnil své povinnosti dle Zárukové dohody vycházející ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a aby vyjasnil všechny nedořešené otázky. Oceňujeme činnost a profesionalitu Mezinárodní agentury pro atomovou energii a jejího generálního ředitele při ověřování záruk a povinností Íránu.

Pane předsedo.

Spojené národy, jediná organizace sdružující všechny země světa, má povinnost nám pomáhat lépe řešit stávající a budoucí celosvětové problémy. Ale především má povinnost v těchto těžkých dobách pevně hájit zásady, na kterých byla založena, tedy Chartu OSN, lidská práva a na pravidlech založený mezinárodní řád.

Děkuji vám.