Prohlášení prezidenta USA č. 9683

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Prohlášení 9683
Podtitulek: Uznání Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael a přemístění velvyslanectví Spojených států v Izraeli do Jeruzaléma
Autor: Donald John Trump
Zdroj: federalregister.gov
Vydáno: 2017-12-06
Licence: PD US
Překlad: Uživatel:Shlomo
Licence překlad: CC0


Prohlášení 9683: Uznání Jeruzaléma jako hlavního města Státu Izrael a přemístění velvyslanectví Spojených států v Izraeli do Jeruzaléma[editovat]

Prezident Spojených států amerických

Prohlášení

Zahraniční politika Spojených států je založena na zásadovém realismu, jehož východiskem je upřímné uznání holých skutečností. To ve vztahu ke Státu Izrael obnáší uznání Jeruzaléma jako jeho hlavního města a přemístění velvyslanectví Spojených států v Izraeli do Jeruzaléma co možná nejdříve.

Kongres prostřednictvím zákona o velvyslanectví v Jeruzalémě z r. 1995 (Pub.L. 104-45) (dále jen Zákon) vyzval Spojené státy, aby uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele a abychom přemístili naše velvyslanectví v Izraeli do tohoto města. Senát Spojených států potvrdil tento zákon v jednomyslném hlasování 5. července 2017.

Nyní, 22 let po přijetí tohoto zákona, jsem dospěl k závěru, že je na čase, aby Spojené státy oficiálně uznaly Jeruzalém jako hlavní město Izraele. Toto rozhodnutí, které mělo již dávno být učiněno, slouží nejlepším zájmům Spojených států a podporuje rovněž snahu o dosažení míru mezi Izraelem a Palestinci.

Před sedmdesáti lety Spojené státy za vlády presidenta Trumana uznaly Stát Izrael. Od té doby Stát Izrael učinil svým hlavním městem Jeruzalém – hlavní město židovského národa ustanovené ve starověku. V současnosti je Jeruzalém sídlem izraelských státních orgánů; sídlí zde izraelský parlament – Kneset, Nejvyšší soud, je zde rezidence premiéra a prezidenta a hlavní sídla mnohých ministerstev. Jeruzalém je místo, kde se činitelé Spojených států, včetně prezidenta, setkávají se svými izraelskými protějšky. Je proto na místě, aby Spojené státy uznaly Jeruzalém jako izraelské hlavní město.

Rozhodl jsem rovněž, že Spojené státy přemístí své velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. Tento počin je v souladu s vůli Kongresu, jak byla vyjádřena v Zákoně.

Dnešní počiny – uznání Jeruzaléma jako izraelského hlavního města a ohlášení přemístění našeho velvyslanectví – neznamenají, že by se Spojené státy zříkaly svého závazku napomáhat uzavření trvalé mírové dohody. Ve všech otázkách týkajících se konečného statusu Spojené státy nadále zůstávají nestranné. Podrobné vymezení izraelské suverenity v Jeruzalémě je předmětem k vyjednávání o konečném statusu mezi stranami. Spojené státy nezaujímají stanovisko k otázkám mezí či hranic.

Především vkládáme naše největší naděje do míru, včetně možnosti dvoustátního řešení, budou-li s ním obě strany souhlasit. Mezitím Spojené státy nadále podporují status quo na jeruzalémských svatých místech, včetně Chrámové hory, známé rovněž jako Haram aš-Šaríf. Jeruzalém je dnes – a musí zůstat – místem, kde se židé modlí u Západní zdi, křesťané putují křížovou cestou a muslimové konají bohoslužby v mešitě al-Aksá.

Dnešním rozhodnutím se moje administrativa opět hlásí k dlouhodobému závazku vytvořit mírovou a bezpečnou budoucnost v oblasti Blízkého východu. Je na čase, aby všechny civilizované národy a všichni lidé reagovali na neshody věcnou debatou – ne nesmyslným násilím – a aby se mladé a umírněné hlasy na celém Blízkém východě hlásily o světlou a nádhernou budoucnost. Vydejme se dnes znovu na cestu vzájemného porozumění a respektu, přehodnocení starých předpokladů a otevření svých srdcí a myslí novým možnostem. Vyzývám vůdce Blízkého východu – politické i náboženské, izraelské i palestinské, židovské, křesťanské i muslimské – aby se k nám připojili na této vznešené výpravě za trvalým mírem.

Nyní tedy já, Donald J. Trump, prezident Spojených států amerických, z moci úřadu svěřeného mi Ústavou a zákony Spojených států, tímto prohlašuji, že Spojené státy uznávají Jeruzalém jako hlavní město státu Izrael a že velvyslanectví Spojených států v Izraeli bude přemístěno do Jeruzaléma tak brzy, jak to bude uskutečnitelné.

Na potvrzení tohoto přikládám svou ruku nyní, šestého dne měsíce prosinec, v roce našeho Pána dvou tisícím sedmnáctém a nezávislosti Spojených států amerických dvoustém čtyřicátém druhém.

Donald J. Trump