Programové prohlášení vlády Petra Nečase/Preambule

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Programové prohlášení Vlády České republiky
Autor: CHYBA: {{Textinfo}} — Chybí hodnota parametru „AUTOR“ (autor díla)
Zdroj: vlada.cz
Vydáno: 4. srpna 2010
Licence: PD CZ

Na základě mandátu od občanů České republiky, vyjádřeného ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010, předstupuje před tento zákonodárný sbor koaliční vláda s programovým prohlášením. Toto programové prohlášení obsahuje vizi a úkoly vlády, která si je vědoma své odpovědnosti provést hluboké strukturální reformy veřejných systémů, převést úspěšně zemi přes turbulence globální ekonomiky, jejíž jsme nedílnou součástí, zachovat a posilovat demokratické hodnoty českého státu a chránit svobody a individuální práva našich občanů.

Vláda je přesvědčena, že nástroje, které ke splnění těchto cílů hodlá použít a se kterými budete nyní seznámeni, jsou přiměřené a správné a že povedou k dalšímu rozvoji země. Věřím, že se s těmito návrhy ztotožníte a podpoříte vládu rozpočtové odpovědnosti, vládu práva a boje proti korupci a dáte jí mandát k zahájení prací na těchto úkolech.

Naše země není v jednoduché situaci. Globální krize ukázala zranitelnost každé ekonomiky, odhalila chyby, které političtí vůdci udělali v dobách zdánlivě trvale udržitelného růstu a jistot. Jasně dala najevo, že žití na dluh není trvale možné nejen v rodině, ale ani v rozsahu států. Cena, kterou za tuto lehkomyslnost jsou občané dnes již mnoha zemí nuceni platit, je vysoká.

Česká republika se nachází na rozcestí. Buď, obrazně řečeno, zatáhneme za záchrannou brzdu a zastavíme prohlubování negativních tendencí, zejména zadlužování státu, dlouhodobou nefunkčnost klíčových veřejných systémů jako je důchodový systém a zdravotnictví, začneme vyřezávat rakovinu společnosti – korupci a zvýšíme konkurenceschopnost naší ekonomiky, nebo se postupně propadneme mezi země, o kterých se ví, že nejsou samy schopny řešit své problémy a jimž hrozí bolestivá nápravná opatření, která již nemají plně ve svých rukou.

Naše vláda chce jít tou první cestou. Nebudeme schovávat hlavu do písku před problémy, které ještě mnozí nevidí, nebo nechtějí vidět, protože dnes ještě nejsou tak akutní, a zítra ať je řeší někdo jiný. Proto se nesmíříme s deficitním hospodařením státu, byť slyšíme hlasy bagatelizující tento fakt s poukazem na daleko vyšší zadlužení s námi srovnatelnými zeměmi.

Důsledky takového přístupu dnes sledujeme doslova v přímém přenosu. Půjdeme usilovně za reformou penzijního systému, byť se mnozí ukolébávají myšlenkou, že současný stav ještě pár let vydrží. My nechceme, aby nám naše děti jednou vyčítaly nezodpovědnost vůči budoucím generacím. My podpoříme podnikavost a iniciativu, protože víme, že jen podnikatelský sektor je tvůrcem bohatství společnosti, ne stát.

Naše země je součástí nadnárodních politických struktur, zejména EU a NATO. Vláda si je vědoma, že toto ukotvení je zásadní pro ČR z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, stability a mezinárodního postavení. Vláda bude tyto svazky dále rozvíjet a bude aktivně participovat na projektech, které zvyšují bezpečnost, předvídatelnost a stabilitu mezinárodního společenství a tím i ČR.

Vláda svou politiku bude uskutečňovat v dlouhodobém zájmu občanů této země i generací, které přijdou po nás. Chceme spolupracovat na tomto úkolu se všemi, kteří sledují stejný zájem. Jsme připraveni k dialogu a nevyhýbáme se odpovědnosti.