Prof. dr. F. Mareš o Vlajce a ČNST

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Prof. dr. F. Mareš o Vlajce a ČNST
Podtitulek: Prohlášení v „Národní Výzvě“
Autor: František Mareš (úvodní odstavec pseudonymní „vm.“)
Zdroj: Národní listy, roč. 79, č. 340. str. 2
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 13. 12. 1939
Licence: PD old 70
Související články ve Wikipedii:
Vlajka (hnutí)

vm. — V 11. čísle „Národní Výzvy“ uveřejnil prof. Dr. Frant. Mareš své stanovisko k původní organisaci Vlajky a k nedávno utvořenému Českému národně socialistickému táboru. Jeho odpověď byla vyvolána tím, že ČNST. se v deníku „Vlajka“ dovolával totožnosti svého programu s původním programem Vlajky z roku 1932, který vyšel z vitalistické filosofie prof. Mareše. Ve své odpovědi praví prof. Mareš:

„Hnutí ČNST. bylo by vítáno, pokud by usilovalo o vytvoření poměrů lepších, nežli jest trapné očekávání cizí pomoci v těžkostech života. Co však deník Vlajka hned druhý den 1. XII. 1939 oznámil „Jak to bylo s přednáškou ČNST. v Lucerně“ 16. XI. 1939, nesrovnává se s tím programem. Byl jsem vždy pro sjednocení národa, aby byl v prvních svých důležitostech jedné mysli; proto jsem také členem Národního souručenství. Původní Vlajka aneb Hnutí pro nové Československo bylo sdružení akademiků v těžké době poválečné, organisované sice podle „práva“ tehdejších politických stran, ale výlučné protistranické a nepolitické, takže význačněpolitický ČNST. právě tento podstatný bod z programu původní Vlajky nepřevzal; původní Vlajka zásadně odmítala politické stranictví, nepřipojila se ani k „Národnímu sjednocení“ dr. Kramáře, ježto vedle něho měly být ostatní politické strany zachovány; a přece dr. Kramář vyslovil plné uznáni Vlajce, že zavedla pořádek v Hradčanské koleji studentské. To byl vlastní úkol původní Vlajky, obnovení národního života na mravním základě; její členové se osvědčili také vědeckou prací proti tehdy vládnoucímu protinárodnímu duchu.

Vlajka také sympatísovala s novým nacionalismem jiných národů. V tom smyslu jedině zvolila mne Vlajka čestným členem. Ale československá vláda v listopadu r. 1938 zakázala další činnost původní Vlajky, uvěznila některé její členy a zabavila spisy.

Od té doby původní Vlajka zanikla a nebyla obnovena. Český národně-sociální tábor jest nový politický útvar, třebas i převzal od oné některé body jejího programu. Dr. F. Mareš.“