Pro osmadvacet krejcarů!

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: Pro osmadvacet krejcarů!
Podtitulek: (Před porotou.)
Autor: neuveden
Zdroj: Národní listy, roč. 25, č. 176. s. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 28. 06. 1885
Licence: PD anon 70

Dne 20. dubna záhy z rána roznášel pekařský učeň Boh. Košťál, zaměstnaný u pekaře Korbela v Tejnce, housky po okolí. Kráčel právě z Břevnova do Liboce, když dohonil jej neznámý tulák a žádal na něm housku. Hoch odepřel, obávaje se, že by to mistr poznal. Tulák osopil se naň však slovy „Já tě kluku zabiju“, zpolíčkoval hocha, tak že krvácel z nosu a porazil jej, při čemž se housky z nůše vysypaly. Hoch dal se na útěk, tulák pak počal klidně houskami plniti si kapsy. Ve chvíli té naskytl se však v místech těch zedník Jan Dobr z Prahy, jenž lupiče — byl to známý tulák Josef Schneider z Pravonína — zadržel a trestnímu soudu odevzdal, ač se z počátku vymlouval, že hocha spolíčkoval jenom proto, že mu spílal.

Schneider zaměstnán byl do 6. dubna t. r. v cukrovaru ruzínském, načež byl propuštěn. Potuloval se po okolí a živil se žebrotou.

Při přelíčení přiznal se k svému činu a vymlouvá so toliko, že měl veliký hlad, poněvadž po celý den již nebyl jedl. Byl by se spokojil s jedinou houskou, o kterou hocha prosil, když však hoch mu i tuto odepřel, pojala jej zlost i zoufalost tak, že se na hocha vrhl, housky mu vyrval a hltavě je snědl — —

Přes vřelou řeč obhájce dra. Weissla, jenž dovolával se humanity soudu i citu porotců a poukazoval, že obžalovaný dopustil se zločinu jen proto, aby nezemřel hlady — uznán byl Schneider vinným zločinu loupeže a odsouzen na 6 let do těžkého žaláře. (Obžalovaný byl dosud jen jednou trestán pro urážku na cti.) Několik housek, jimiž chtěl nesnesitelný hlad ukojiti, přišlo mu tudíž trochu draho.

Porotci byli A. Bauer, V. Halla, Jul. Hiebel, Fr. Gerstenkorn, H. Kadeřábek, Al. J. Kaliba, Jos. Kalia, Frant. Lupka, Fr. Novák, J. Novák, Jos. Rubeš a Adolf Schubert.

Veřejným žalobcem byl subst. st. návladního Krčmář, předsedou rada Fina.