President republiky k odstupující vládě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: President republiky k odstupující vládě
Autor: Jako celek anonymní; podstatná část: Emil Hácha
Zdroj: Národní listy, roč. 78, č. 331 str. 1
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 02. 12. 1938
Licence: PD old 70

Odstoupivší vláda generála Syrového se přišla ve čtvrtek večer na Hrad rozloučiti s presidentem republiky dr. Háchou. Pan president přijal členy odstupující vlády v zrcadlovém sále krátce před 21. hod. Předseda vlády, generál Syrový, pronesl několik slov na rozloučenou. Bylo to takřka stručné vojenské hlášení.

President republiky dr. Hácha promluvil ke členům vlády generála Syrového takto: „Pane předsedo vlády, páni ministři, dovolte mně, abych pronesl k vám několik slov. Úkol, který byl na mne z vůle ústavních činitelů vznesen, jehož oběti a nesmírnost spíše mlhavě tuším, než abych již nyní mohl konkrétně je přehlédnouti, přijal jsem jako tvrdý příkaz povinnosti. Všechny mé osobni zájmy vzpíraly se proti tomu, ale musil jsem je potlačit, když jsem se zdráhal přijmouti kandidaturu, mne nabídnutou. Jak mně byla věc vylíčena jako má povinnost, bylo pro mne jasné. Zestárl jsem ve službě a musil jsem se podrobiti této nové služební povinnosti. Myslím, že jsem povinen vysloviti vám svůj ryze osobní dík. Vy jste spolupůsobili za mé volby takovým způsobem, že jste usnadnili její rychlé provedení v nynější vážné chvíli. Projevili jste mně, člověku celkem neznámému, tak velkou důvěru, pro kterou jsem neměl jiného titulu nežli svoji dlouholetou a, jak se zdá, nikoliv bezúspěšnou činnost ve službách právního státu. Pánové — pokračoval president dr. Hácha — když jsem byl včera volbou postaven v čelo republiky, získal jsem tím legitimaci, abych mluvil jménem státu a všeho lidu. Jako jednu z prvních povinností cítím, abych vám jménem republiky vyslovil nejvřelejší díky za to, co jste pro náš stát vykonali. Ocitli jsme se na kraji propasti a možná, že jsme se do ní již řítili. V této nejkritičtější chvíli od začátku státu vy jste mu dali k disposici svou bezmeznou obětavost a své schopnosti a podařilo se vám stát zachránit před katastrofou, která mohla býti ještě horší, nežli byly rány, které nás postihly. Ale tento váš záchranný čin má ještě positivní stránku. Vy jste provedli důkaz neobyčejné ceny i pro naše zahraniční styky, že jsme ani v nejkritičtější chvíli nepozbyli mysli, a tato stránka vaší zásluhy má význam jako slib dobré budoucnosti. Nepochybuji o tom, že objektivní historie a příští generace uzná vám tuto zásluhu snad ještě více nežli dnešní přítomnost, která ještě je stále pod dojmem událostí, těžce na nás přikvačivších. Za tuto vaši záchrannou činnost vám ještě jednou děkuji.“

Předseda vlády Syrový a předseda slovenské vlády dr. Tiso několika slovy prohlásili, že k práci pro vlast vždy jsou a budou ochotni. Pan president odpověděl: Jako ten starý český král, který mel ve svém štítu napsáno „Sloužím“.

Srdečně se potom pan president s každým z odstoupujících členů vlády rozloučil. Po půl 10. hodině večerní představil nový ministerský předseda Rudolf Beran panu presidentovi svou vládu, která přišla na Hrad, aby vykonala slib, jak předpisuje článek 73. ústavní listiny. Formuli „Slibuji na svou čest a své svědomí, že budu svědomité a nestranně konati své povinnosti a budu šetřiti ústavních a jiných zákonů“ přečetl česky přednosta politického oddělení presidentovy kanceláře dr. Schieszl, slovensky dr. Rakšány a ukrajinsky dr. Párkányi. Předseda vlády a po něm ostatní členové skládali slib podáním ruky presidentu republiky a slovem „Slibuji“. President republiky novou vládu krátce oslovil a projevil naději, že její práce pro republiku splní, co jí ukládá ústavní slib.