President republiky armádě

Z Wikizdrojů, volně dostupné knihovny
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Údaje o textu
Titulek: President republiky armádě
Autor: Emil Hácha
Zdroj: Národní politika, roč. 56, č. 334. str. 3
Národní knihovna České republiky
Vydáno: 04. 12. 1938
Licence: PD old 70

„Věcní věstník ministerstva národní obrany“ ze dne 3. prosince 1938 přináší tento armádní rozkaz presidenta republiky:

Ujímaje se svého úřadu, považuji za jednu ze svých prvních povinností říci několik slov Vám, důstojníci, rotmistři, poddůstojníci a vojáci.

Národ a armáda byly v minulých dnech pevně odhodlány hájit naše hranice. Osud však rozhodl jinak. Oběti, které přinesl národ v minulých letech pro vybudování své obrany, nebyly přes to nadarmo. V nejtěžších chvílích shlížel náš lid k armádě jako k nositelce a opatrovnici vlastností, které umožňují národu jít dál a odevzdat potomkům dobré dědictví. Práce, sebezapření, kázeň, pořádek, to jsou stupně, po nichž jedině může národ stoupat k lepší budoucnosti. K nim nám ukazuje vojenská výchova.

Protože byly tak dobře pěstovány v naší armádě, prokázala tato armáda platné služby v minulých dnech. Chránila i krví naše nové hranice, pomáhala bratrsky těm, kdo musili opustit své domovy, a získala si tak lásku a vděčnost Čechů, Slováků i Podkarpatorusů. Ne silou svých zbraní, ale mužnými a státotvornými ctnostmi, které vychovává, buda armáda i v celé budoucnosti pevným poutem mezi všemi národy naší republiky.

Armáda byla také v prvních řadách těch, kdož viděli nejlepší lék proti naší národní bolesti v usilovné práci o vybudování nového našeho domova. Dala republice v nejtěžších chvílích nejen iniciativu, ale také přiklad tvořivé práce, která rychle překonává skleslost ducha i všechny obtíže poměrů.

Mnoho, velmi mnoho jsme ztratili. Jedno nám však zůstalo: zdravé ruce, chuť k práci, pevná vůle a odhodlanost k životu. Je to velký kapitál. Stačí, dáme-li se všichni svorně do díla.

Armáda byla zářivým příkladem ve dnech naší osudové zkoušky. Věřím, že bude stejně dobrým příkladem ve dnech obnovy.

Zdar Česko-Slovenské republice a její pevné záštitě, československé armádě!

Arm. gen. Syrový, v. r. Dr. Hácha, v. r.